یکشنبه, 29 دی 1392 ساعت 00:00

قرآن و راز عدد 19

قرآن و راز عدد 19

مى‏دانيم كه بنابر رياضيات جديد هر عددى كه با 9 يا مضارب آن جمع شود در حقيقت خودش باقى مى‏ماند. مثلاً:

3 = 2 + 1 ض 12 = 8 + 4 ض 48 = 45 + 3
5 = 4 + 1 ض 14 = 9 + 5
8 = 7 + 1 ض 17 = 9 + 8

9 را در اين بحث، معادل صفر مى‏دانند كه موارد استفاده عديده دارد.
در قرآن كريم بر واحد بودن خداوند بسيار تأكيد شده است. كلمه واحد بر مبناى حروف ابجد معادل 19 مى‏باشد. آيه 30 سوره المدّثّر «عليها تِسعة عشر» مى‏باشد كه اين عدد 19 به صورت كد به كرّات در قرآن تكرار شده است و بر اساس استدلال بالا، 1 ض‏10 = 9 + 1 = 19 ض 1 + (9 * 2) = 19
1 - عدد 19 بر وحدانيت خداوند متعال دلالت مى‏كند يا اشاره به آن مى‏باشد.
2 - هر سوره قرآن كريم با جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مى‏شود كه داراى 19 حرف است.
3 - اولين آيه سوره علق، «اقرأ باسم ربّك الذى خلق» مى‏باشد كه با توجه به تشديد حرف (ب) در ربّك، 19 حرف است.
4 - قرآن شامل 114 سوره است: 114 = 6 * 19
5 - سوره علق داراى 19 آيه است.
6 - سوره علق نوزدهمين سوره پايانى قرآن كريم است.
7 - 19 آيه سوره علق داراى 76 كلمه است: 19 * 4 = 76
8 - سوره علق داراى 285 حرف است: 285 = 15 * 19
9 - اولين آيه از آخرين سوره نازل شده بر پيامبر اكرم (سوره نصر) 19 كلمه دارد.
10 - ما بين دو «بسم الله» سوره نمل 342 كلمه قرار دارد: 342 = 18 * 19
11 - فاصله بين سوره توبه (فاقد بسم الله) و سوره نمل (داراى دو بسم الله) 19 سوره مى‏باشد.
12 - كلمه اسم، 19 مرتبه تكرار شده است.
13 - دومين كلمه بسم الله الرحمن الرحيم (الله) 2698 مرتبه ذكر شده است: 142 * 19 = 2698
14 - سومين كلمه (الرحمن)57 مرتبه ذكر شده است: 19 * 3 = 57
15 - آخرين كلمه (الرحيم)114 مرتبه ذكر شده است: 19 * 6 = 114
16 - بعد از ذكر عدد 19 در آيه 30 سوره مدّثّر، در آيه 31 آن پنج اثر براى عدد 19 ذكر گرديده است:
الف) كافران را ناراحت مى‏كند؛
ب) اهل كتاب را مطمئن مى‏كند؛
ج) اعتقاد معتقدان قرآن را محكم مى‏كند؛
د) هر شكى را از دل اهل كتاب پاك مى‏كند؛
ه) به دهان منافقانِ بى‏تفاوت در مقابل اين معجزه، مشت مى‏زند.
17 - قرآن در آيه 35 اين سوره مى‏فرمايد: اين (عدد 19) يكى از بزرگ‏ترين معجزات است.
18 - «بسم الله الرحمن الرحيم» در سوره فاتحه كه اولين آيه سوره است (بر خلاف ساير سوره‏ها كه اين جمله جزء آيات سوره نيست) داراى 19 حرف مى‏باشد و مرتبط با آيه 30 سوره مدّثّر مى‏باشد.
19 - 29 سوره از سوره‏هاى قرآن با حروف رمز شروع مى‏شوند كه اين حروف رمز كلاً با 14 حرف الفباى عرب تشكيل گرديده است. 3 * 19 = 57 = 29 + 14
20 - هر چند معانى اين حروف رمز كاملاً مشخص نشده است، لكن مشاهده مى‏شود كه هر يك از اين حروف در سوره مربوط، مبيّن تعداد همان حرف در سوره است كه مضربى از عدد 19 مى‏باشد. مثلاً «ق» در دو سوره شماره 42 و 50، 57 مرتبه تكرار شده است. 57 = 3 * 19 در حالى‏كه آيات سوره شماره 42 بيش از دو برابر آيات سوره شماره 50 مى‏باشد.
21 - در سوره شماره 68 (قلم) كه با حرف «ن» شروع مى‏شود، 133 عدد «ن» وجود دارد كه عبارت است از: 133 =7 * 19

فصلنامه معارف اسلامی 75
منبع: كيهان فرهنگى، سال 1364، سخنرانى رشيد خليفه‏

 

منتشرشده در قرآن کریم
شما اینجا هستید: خانه ثقلین دیگر اهل بیت علیهم السلام نمایش موارد بر اساس برچسب: قرآن و راز عدد 19