چهارشنبه, 22 مهر 1394 ساعت 13:50

شهرستان چرداول

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

شهرستان چرداول

بخش هلیلان

 

بخش زردلان

 

بخش زاگرس

 

بخش مرکزی

 

بخش آسمان آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر توحید

 

میدرعلیا

 

زیرتنگ

 

زنجیره سفلی

 

گدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرچم

 

شاران

 

نیدوله

 

زنجیره علیا

 

کل کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشمه ماهی

 

چال خشک

 

برآفتاب

 

گلمه

 

پشته میوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرده چشمه

 

گلدره

 

شله کش

 

قریب

 

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامان

 

پیازآباد

 

میان قلعه

 

باغله

 

محمدقلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرک امام

 

پیامن

 

شورابه

 

دراشکفت

 

جان جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارپوشه

 

 

 

کلنگبر

 

جوبسرخ علیا

 

وارگه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پله کبود

 

 

 

بلاوه تره

 

سنگ سفید

 

صیدنظری علیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کز آباد

 

 

 

بلاوه خشکه

 

لتاب

 

صیدنظری سفلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیرخاکی

 

 

 

طاق گاورین

 

هلسم

 

کوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کهره

 

 

 

چمقوله

 

 

 

بابامرادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زینبیه

 

 

 

چمچمرود

 

 

 

طهماسب علیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخم بلوط سفلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهبازوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهروند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیراوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 13824 دفعه
شما اینجا هستید: خانه ثقلین دیگر اهل بیت علیهم السلام موسسه شهرستان چرداول