دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 14:38

دانلود تمام قسمت هاي دكتر سلام

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹     یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸     جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷      شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶      یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵     جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴     جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳     جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲        جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱     یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰     جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹       جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸     یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷     سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶       جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵     جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴    جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳    جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲    جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱    جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰     یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹     جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸    جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷     جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶    جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵    جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴     جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳     جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌     جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌    جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰      جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳
 
 
  فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹ 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹     جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸      جمعه ۵ دی ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»     جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵:۰۰
 

فیلم طنز/ قسمت چهل و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و دوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت هجدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
 
 
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام         دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲
 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام        دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹
 
 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام     چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»    چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت سیزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دوازدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت هفتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ 
 
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 
 
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»   پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»      پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»     جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
با تشكر از خبرگزاري دانشجو
snn.ir 
دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵:۰با
 
یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 19:30

آقا زده به خط

افسران - بسته انتشار ویژه راهپیمایی 22 بهمن_جنبش نشر نامه امام خامنه ای

شما باید این شعار را در عمل اثبات کنید که: «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» در واقع رهبر انقلاب، به خط مقدم ارتباط با جوانان غربی وارد شده‌اند، و شما نباید ایشان را تنها بگذارید. باید پیگیری کنید. نگذارید این پیام مثل یک شهاب در آسمان باشد، بلکه باید مثل ستارهٔ قطبی شود و این به شما بستگی دارد.
این پیام دومین تجربهٔ انقلاب اسلامی از جنس نامهٔ امام(ره) به آقای گورباچف است
اگر این پیام آقا را پیگیری کنید، در واقع دومین تجربهٔ انقلاب اسلامی از جنس نامهٔ امام(ره) به آقای گورباچف است. البته آن زمان شاید این‌قدر شبکه‌های ارتباطی وجود نداشت، ولی اگر همان زمان نامهٔ حضرت امام(ره) به گورباچف پیگیری می‌شد و برای همهٔ مردم جهان تبیین می‌شد،

یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 19:04

از دمپایی کمتر

افسران - دمپایی!!!!!!!!

اوباما در اجلاس آنا:

به جون اشتون از این دمپایی کمترم اگه ایرانیا امسال بیان راهپیمایی.

یکشنبه, 12 بهمن 1393 ساعت 19:43

عمه سادات سلام علیک

شعر سید حمیدرضا برقعی برای حضرت معصومه(س) 

 همسایه سایه ات به سرم مستدام باد

لطفت همیشه زخم مرا التیام داد

وقتی انیس لحظه ی تنهایی ام توئی

تنها دلیل اینکه من اینجایی ام توئی

هر شب دلم قدم به قدم میکشد مر

اختیار سمت حرم میکشد مرا

یکشنبه, 12 بهمن 1393 ساعت 15:00

فضای مجازی

افسران - افسران بگوش.نظر یا + یادتون نره

 

 امام خامنه ای: فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد

دوشنبه, 15 دی 1393 ساعت 05:34

با ما در سنگر جدید همراه باشید

... امّا نشدم

مجموعه نوحه و مداحی از حاج محمود کریمی مداح اهل بیت که در شب های محرم 93 ( دهه اول ) در هیات رایه العباس (ع) چیذرتمام متن های مربوط به این مراسم به تفکیک شبهای محرم

 شب اول

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) کریمی

 بخش دوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش سوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش چهارم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش پنجم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) کریمی

 بخش هشتم – تک (سینه زنی) کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب اول

——————————————

 شب دوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – پیش درآمد مقتل (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – مقتل سیدالشهدا (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (بسم الله …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (زیر پای ذوالجناح زمین داره می لرزه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هفتم – واحد (بریم نمون اینجا دلم شور می زنه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هشتم – تک (مقتل خوانی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (الانوحو) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – شور (ایولا یل ام بنین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب دوم

——————————————

 شب سوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – غزل مصیبت حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – روضه حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (پوشیده جان چون می روی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (وای وای وقتی که …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ببین چرا صورت من شده کبود، عمو نبود) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (اخ المظلوم یا حسین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – ذکر (الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – شور و مناجات (یا خامس آل الله، یا اباعبدالله) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب سوم

 —————————————

 شب چهارم

 بخش اول – روضه حضرت زینب (س)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت زینب (س) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (الا یا ایها ساقی، جوابی خواهش من زا) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (تو غم این حرمو داری)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  ذکر (حسین من) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد کربلایی ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ای حسین عشق منی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (کربلا یا کربلا یا کربلا) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – دودومه حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – ذکر (علی الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش دوازدهم – شور و مناجات (بی تو خشکم، خاکم) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب چهارم

——————————————

 شب پنجم

 بخش اول – روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت قاسم بن حسن (ع) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (من حسینی ام و کربلایم وطن) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (شکر خدا را که در پناه حسینم)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  واحد حاج محمد کریمی

 بخش ششم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سر می نهد تمام فلک زیر پای تو) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم –  تک (مقتل خوانی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (حالا اگه یادمون بره اون روزا رو بی دردیه) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب پنجم

——————————————

 شب ششم

شب جمعه است زمون آشتی با تو (مناجات)

آقاجونم کجایی کربلایی هلاکتم که تو (روضه) 

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) 

ثمر نیاز دل علی در فاطمه گل حسن (زمینه )

کرببلا صفین مولا حسین من حسنی (زمینه)  

عمو عمو بیا به بالین من (واحد سنگین)

هلموا نبکی اصحاب العزا (واحد عربی) 

کبوتر من پرت شکسته تموم پا سرت (تک) 

بسم الله ای روح البقا بسم الله (تک ضرب) 

یه عده علی رو دیدن حسن رو دیدن (شور) 

——————————————

 شب هفتم

حسرتم بود یه محرم سر رو خاک پات (مناجات)

بخش اول روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

بخش دوم روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

مهر بتان ورزیده ام زیبا فراوان دیده ام (زمینه زیبا)

خدایا می بینی دارم می میرم پریشون (زمینه زیبا)

چشم به هم زدیم و شش ماه گذشت (سنگین)

چه بگویم که بود شان تو ای زاده عشق (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

ای جا نماز عشق فرش حرمت (شور زیبا) 

 

——————————————

 شب هشتم

دوباره بعد نماز و نوای روضه صبح (روضه)

روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

روضه 2 حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی (زمینه)

می خواستم چراغ شبهام باشی (زمینه )

گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم (سنگین)

الا الحسین واویلا الا الحسین واویلا (شور عربی)

حب الحسین اجننی (شور زیبا) (حسین طاهری)

با تو عاشق دارم محاله که دست از (شور)

——————————————

 شب تاسوعا

بی تو شب و روزم جز خون جگری نیست (مناجات)

عباس یعنی نور مصباح هدایت (روضه)

روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)

مستان سلامت می کنند جان را (زمینه)

پاشو برو عزیز برادرم کسی نره (زمینه)

من کیم عباس فرزند امیرالمومنینم (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

شلوغ شده دور و برش قاتل اومد (شور)

——————————————

 شب عاشورا

غزل مصیبت حضرت اباالفضل (ع) - پر خیمه کنار رفت و یکی ...

روضه حضرت عباس (ع)

زمینه (هوا گرم است و تب دار است)

واحد ( ابراهیم رحیمی ) - حسینم ای بی سر ...

واحد ( محمد صمیمی ) - امیر لشگرم عباس ...

واحد - آب می خواهم آب

تک - آقام ابالفضل

شور - عباس علمدار حسین

شور و مناجات - با این روضه ها، میریم کربلا

روضه - ما اندکیم و خیل دشمن بی شمارند

روضه - امشب سپاه حق و باطل صف کشیدن

زمینه - صدای نماز شب صدا نجوا میاد

با تشکراز  یاس دانلود     و   آوینی دات کام

صفحه1 از62