دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 14:38

دانلود تمام قسمت هاي دكتر سلام

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹     یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸     جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷      شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶      یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵     جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴     جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳     جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲        جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱     یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰     جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹       جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸     یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷     سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶       جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵     جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴    جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳    جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲    جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱    جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰     یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹     جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸    جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷     جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶    جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵    جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴     جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳     جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌     جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌    جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰      جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳
 
 
  فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹ 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹     جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸      جمعه ۵ دی ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»     جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵:۰۰
 

فیلم طنز/ قسمت چهل و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و دوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت هجدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
 
 
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام         دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲
 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام        دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹
 
 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام     چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»    چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت سیزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دوازدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت هفتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ 
 
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 
 
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»   پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»      پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»     جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
با تشكر از خبرگزاري دانشجو
snn.ir 
دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵:۰با
 

مجموعه نوحه و مداحی از حاج محمود کریمی مداح اهل بیت که در شب های محرم 93 ( دهه اول ) در هیات رایه العباس (ع) چیذرتمام متن های مربوط به این مراسم به تفکیک شبهای محرم

 شب اول

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) کریمی

 بخش دوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش سوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش چهارم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش پنجم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) کریمی

 بخش هشتم – تک (سینه زنی) کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب اول

——————————————

 شب دوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – پیش درآمد مقتل (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – مقتل سیدالشهدا (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (بسم الله …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (زیر پای ذوالجناح زمین داره می لرزه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هفتم – واحد (بریم نمون اینجا دلم شور می زنه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هشتم – تک (مقتل خوانی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (الانوحو) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – شور (ایولا یل ام بنین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب دوم

——————————————

 شب سوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – غزل مصیبت حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – روضه حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (پوشیده جان چون می روی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (وای وای وقتی که …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ببین چرا صورت من شده کبود، عمو نبود) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (اخ المظلوم یا حسین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – ذکر (الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – شور و مناجات (یا خامس آل الله، یا اباعبدالله) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب سوم

 —————————————

 شب چهارم

 بخش اول – روضه حضرت زینب (س)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت زینب (س) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (الا یا ایها ساقی، جوابی خواهش من زا) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (تو غم این حرمو داری)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  ذکر (حسین من) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد کربلایی ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ای حسین عشق منی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (کربلا یا کربلا یا کربلا) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – دودومه حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – ذکر (علی الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش دوازدهم – شور و مناجات (بی تو خشکم، خاکم) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب چهارم

——————————————

 شب پنجم

 بخش اول – روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت قاسم بن حسن (ع) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (من حسینی ام و کربلایم وطن) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (شکر خدا را که در پناه حسینم)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  واحد حاج محمد کریمی

 بخش ششم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سر می نهد تمام فلک زیر پای تو) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم –  تک (مقتل خوانی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (حالا اگه یادمون بره اون روزا رو بی دردیه) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب پنجم

——————————————

 شب ششم

شب جمعه است زمون آشتی با تو (مناجات)

آقاجونم کجایی کربلایی هلاکتم که تو (روضه) 

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) 

ثمر نیاز دل علی در فاطمه گل حسن (زمینه )

کرببلا صفین مولا حسین من حسنی (زمینه)  

عمو عمو بیا به بالین من (واحد سنگین)

هلموا نبکی اصحاب العزا (واحد عربی) 

کبوتر من پرت شکسته تموم پا سرت (تک) 

بسم الله ای روح البقا بسم الله (تک ضرب) 

یه عده علی رو دیدن حسن رو دیدن (شور) 

——————————————

 شب هفتم

حسرتم بود یه محرم سر رو خاک پات (مناجات)

بخش اول روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

بخش دوم روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

مهر بتان ورزیده ام زیبا فراوان دیده ام (زمینه زیبا)

خدایا می بینی دارم می میرم پریشون (زمینه زیبا)

چشم به هم زدیم و شش ماه گذشت (سنگین)

چه بگویم که بود شان تو ای زاده عشق (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

ای جا نماز عشق فرش حرمت (شور زیبا) 

 

——————————————

 شب هشتم

دوباره بعد نماز و نوای روضه صبح (روضه)

روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

روضه 2 حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی (زمینه)

می خواستم چراغ شبهام باشی (زمینه )

گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم (سنگین)

الا الحسین واویلا الا الحسین واویلا (شور عربی)

حب الحسین اجننی (شور زیبا) (حسین طاهری)

با تو عاشق دارم محاله که دست از (شور)

——————————————

 شب تاسوعا

بی تو شب و روزم جز خون جگری نیست (مناجات)

عباس یعنی نور مصباح هدایت (روضه)

روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)

مستان سلامت می کنند جان را (زمینه)

پاشو برو عزیز برادرم کسی نره (زمینه)

من کیم عباس فرزند امیرالمومنینم (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

شلوغ شده دور و برش قاتل اومد (شور)

——————————————

 شب عاشورا

غزل مصیبت حضرت اباالفضل (ع) - پر خیمه کنار رفت و یکی ...

روضه حضرت عباس (ع)

زمینه (هوا گرم است و تب دار است)

واحد ( ابراهیم رحیمی ) - حسینم ای بی سر ...

واحد ( محمد صمیمی ) - امیر لشگرم عباس ...

واحد - آب می خواهم آب

تک - آقام ابالفضل

شور - عباس علمدار حسین

شور و مناجات - با این روضه ها، میریم کربلا

روضه - ما اندکیم و خیل دشمن بی شمارند

روضه - امشب سپاه حق و باطل صف کشیدن

زمینه - صدای نماز شب صدا نجوا میاد

با تشکراز  یاس دانلود     و   آوینی دات کام

منتشرشده در محرم كربلا عاشورا

11 جدول حروف متقاطع اماده شده  که در اندازه برگه A4 و به صورت سیاه و سفید جهت استفاده تبلیغی برای گروههای سنی کودک و نوجوان قابل استفاده است.

دانلود در ادامه مطلب

http://s5.picofile.com/file/8118261734/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261768/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_2.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261800/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_3.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261876/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_4.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261900/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_5.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261942/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_6.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261976/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_7.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262250/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_8.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262076/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_9.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262376/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_10.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262134/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_11.jpg

دانلود فایل زیپ شامل 11 فایل pdf

 

منتشرشده در توشه های تبلیغ

عاشورا و حماسة پر شكوه آن پديده‌اي است كه همواره رمز و راز نيروي پنهان و آشكار شيعيان و آزادي خواهان بوده است. قدرت اين رمز و راز آن چنان است كه دشمنان اسلام را هميشه در حيرت و شگفتي و سردرگمي فرو برده است. از همين رو، دشمنان، به ويژه صهيونيسم جهاني بر آنند تا با شبيه‌سازي و بهره‌گيري از اين واقعه، براي دنياي پوشالي و خيالي خود، جلوه‌هاي مقدّس و آسماني بيافرينند.

 

«فرانسيس فوكوياما» كتاب پايان تاريخ خود را در سه كنفرانس جهاني تورنتو، واشينگتن و اورشليم، ارائه كرد. اين كتاب در برابر كتاب برخورد تمدّن‌ها اثر «ساموئل هانتينگتون» است. فوكوياما مدّعي است كه خرده تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي جزئي به دست فرهنگ غالب بلعيده مي‌شوند و رسانه‌ها، دنيا را به سمت دهكدة واحد پيش مي‌برند و به ناچار دنيا درگير جنگي خانمان‌سوز خواهد شد. بنابراين، براي پيش‌گيري از اين جنگ بايد يكي را به عنوان كدخدايي بپذيريم و در ادامه ثابت مي‌كند كه كدخدا، امريكا است. فوكوياما مي‌گويد: اين نبرد حتمي است، ولي برندة آن غرب نخواهد بود و او با اسناد و مدارك ثابت مي‌كند كه برندة نبردِ آخرالزّمان، شيعيان هستند.

 

او در كنفرانس اورشليم با عنوان «بازشناسي هويّت شيعه» مي‌گويد:
شيعه، پرنده‌اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست. پرنده‌اي كه دو بال دارد: يك بال سبز و يك بال سرخ.

 

فوکویاما بال سبز اين پرنده را مهدويّت و عدالت خواهي و بال سرخ را شهادت‌طلبي كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است، معرفي مي‌كند

 

فیلم سینمایی رستاخیز که از نگاه بکیر فرزند حر ابن یزید ریاحی به قیام امام حسین (ع) و حوادث واقعهعاشورا می پردازد، آخرین اثر سینمایی احمدرضا درویش پس از فیلم سینمایی دوئل است.

این اثر سینمایی که نگارش آن را هم درویش بر عهده داشت، در 16 بهمن‌ماه سال 92 همزمان با برگزاری سی و دومین دوره جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره به نمایش در آمد.
پس از پخش این فیلم در کاخ جشنواره و نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) ،حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع) و چندتن دیگر از یاران باوفای امام حسین(ع) موجی از انتقادات علیه این فیلم به راه افتاد.

علما و مراجع تقلید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مداحان و ذاکران اهل بیت و منتقدان سینما در کنار بسیاری از سایت ها و رسانه ها مراتب اعتراض خود را به این تابوشکنی در فیلم رستاخیز اعلام کردند.
 
آیت‏‌الله وحیدخراسانی: شنیده‌‏ام می‏خواهند قمر بنی هاشم را به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند. قمر بنی هاشم کسی است که حجت خدا مقابل قبر او می‌ایستد و می‌گوید: «سلام خدا، سلام تمام انبیا، سلام تمام اوصیا، سلام تمام شهدا بر تو یا بن امیرالمومنین». قمر بنی هاشم کسی است که 124 هزار پیغمبر، هر صبح و شب به او سلام می‏کنند. حال این شخصیت را می‌ خواهند به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند ... خدا نکند که چنین کاری را انجام دهند، که اگر بکنند، آن وقت هر چه پیش ‏آید و هر چه ما بگوییم، معذوریم.


آیت‌‌الله صافی‌گلپایگانی: جواب همان است که حضرت آیت‌الله وحید فرموده‌اند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: در مورد حضرت قمر بنی‏ هاشم (ع)، نشان دادن چهره آشکار به مصلحت نیست و بهترین راه حل این است که مانند معصومین (ع) چهره ایشان را به صورت مبهم و در هاله‏ای از نور نشان دهند تا مشکلی پیش نیاید.

آیت‌الله مظاهری‌اصفهانی : این کار حرام است و باید نباشد.

آیت‌الله علوی‌گرگانی: شخصیت حضرت ابوالفضل (ع) در میان عموم مردم و شیعیان مخصوصاً متدینین ممتاز است و بنابراین برای جلوگیری از هتک حرمت و وهن به مقام عظمای آن بزرگوار لازم است از نشان‏دادن چهره ایشان اجتناب ‏شود.

آیت‌الله ملکوتی‌تبریزی: بهتر، بلکه لازم است به نحوی از هاله نور از نشان دادن استفاده شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی: چون احتمال می‏رود که نشان ‏دادن چهره مبارک قمر بنی‌هاشم (ع) در فیلم، مستلزم وهن به ساحت مقدس ایشان شود بنابراین نباید نشان داده شود.

.
آیت‌الله مرتضی مقتدایی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: آنچه در فیلم رستاخیز رخ داده است کار خوبی نیست و ما باید حرمت اهل بیت (ع) را نگه داریم. اگر خودمان به دست خودمان حرمت اهل بیت (ع) و فرزندانشان را حفظ نکنیم، چه توقعی از تکفیریون و سلفیون خواهیم داشت؟

در حالی که تعدادی از رسانه ها به نقل از وزیر ارشاد مدعی شده بودند که «آیت الله العظمی سیستانی» و تعدادی دیگر از مراجع فیلم سینمایی "رستاخیز" را مورد تأیید قرار داده اند روابط عمومی وزارت ارشاد و نیز مؤسسه تماشا این خبر را تکذیب کردند.

پیش از این نیز تهیه کننده این فیلم در پاسخ به چرایی نشان دادن چهره حضرت عباس(ع)، اعلام کرده است: "اعتقادی به عدم نمایش چهره ایشان و یا نورانی کردن آن ندارم!".

* پای نمایندگان به موج اعتراضات باز شد


حجت الاسلام احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: حفظ ارزشها و قداست چهره‌های الهی و اهل‌بیتی خط قرمز ماست و نباید اجازه بدهیم تقدس زدایی صورت گیرد.

وی افزود: در ارتباط با فیلم "رستاخیز" هم به طور جدی در مورد آن بررسی به عمل خواهیم آورد و بر اساس حکم اصلی و مهم ـ یعنی جلوگیری از تقدس زدایی ـ تصمیم‌گیری خواهیم نمود.


حجت الاسلام علی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامینیز خاطرنشان کرد: نشان دادن چهره معصومین(ع) و فرزندانشان باید با پوشش نقاب و یا نورانی کردن چهره آنان انجام پذیرد. بنده این موضوع را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‎کنم تا از نمایش چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) جلوگیری شود.

سید رمضان شجاعی کیاسری نایب رییس شورای نظارت بر صدا و سیما تصریح کرد: این اقدام کارگردان فیلم رستاخیز عبور از خط قرمز حریم و قداست دینی است، این موضوع برای مردم متدین ایران اسلامی قابل هضم نیست و باید اصلاحاتی مبنی بر عدم نمایش چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) صورت گیرد.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: فیلم رستاخیز کار خوبی است ولی باید خط قرمزها حفظ شود؛ چرا که اگر چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) نشان داده شود اهل سنت به ما انتقاد خواهند کرد؛ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رایزنی می‌کنیم تا جلوی نمایش چهره فرزندان ائمه (ع) گرفته شود.
 

* مداحان اهل بیت(ع) هم دست به کار شدند

حاج منصور ارضی، مداح اهل بیت(ع) در واکنش به فیلم رستاخیز اظهار داشت: در این جشنواره فیلم اخیر، فیلمی را درباره امام حسین(ع) پخش کردند که صدای خود مسئولان هم در آمده است و آنهایی که درد را شناختند فریادشان بلند است.مراجع تقلید درباره حرام بودن نشان دادن تصویر معصومان(ع) فتوا داده اند. اما نشان دادن عکس و صورت اینها تنها بخشی از مشکلات این فیلم است؛ حالا هر چقدر هم می خواهند به طراح و سازنده و هنرپیشه های داخلی و رقاصان خارجی آن جایزه بدهند.

سیدمجیدبنی فاطمه، یکی دیگر از مداحان اهل بیت(ع) اذعان داشت: به نظر می رسد آقای درویش که پیش از این سابقه درخشانی در حوزه سینما، مخصوصاً سینمای دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشته بستر خوبی را برای به تصویر کشیدن تخیلات خود انتخاب نکرده است.

وی افزود: کربلا و واقعه عاشورا جای نمایش ذهنیات خود نیست. همه چیز این واقعه به صورت دقیق در کتب مربوطه روایت شده است و این موضوع جایی برای اشتباه باقی نمی گذارد. کار ما به کجا رسیده که فیلمسازان ارزشی ما به این سمت و سو کشیده می شوند و چنین آثاری می سازند!

عبدالرضا هلالی، مداح اهل بیت(ع) نیز خاطرنشان کرد: آقای درویش مبنای تاریخی ساخت این فیلم کجاست؟ و از کجا در آمده است؟ شما یک سند آوردی که پسر حر در شام و کوفه بوده من دست شما را می بوسم! نکته بعد هم نشان دادن چهره شخصیت هایی است که آرمان های ما هستند! چهره ایی که همه جوانمردان و شهدای عالم به جایگاهش غبطه می خورند.
 

سید علی ضیا، یکی از مجریان صدا و سیما طی پیامی به کارگردان فیلم رستاخیز گفت: آقای درویش! راست و حسینی اگر دلتان نیست که برای امام حسین (ع) فیلم بسازید، خب نسازید. خیلی راحت بگویم، امام حسینِ (ع) ما به اندازه کافی غریب هست؛ دیگر به غربتش اضافه نکنیم.

وی افزود: مردم کشور ما به حادثه کربلا و بلاهایی که برای امام حسین (ع) اتفاق افتاد، کاملا آگاهند؛ آن وقت ما مسائلی را روایت می کنیم که برای مردم چیزهای غریبی هستند.
 

* ضعف رستاخیز از نگاه منتقدان سینما

بسیاری از منتقدان فیلم نیز در خصوص مشکلات فنی این فیلم صحبت کرده و به اظهار نظر پرداخته اند که بخشی از این اظهار نظرها در زیر آمده است:

مهرزاد دانش: مقدمه‌ بیش از حد طولانی و خسته‌کننده‌ داستان، ناتوانی در پرداخت فضاهای جنگی کربلا، ضعف مفرط شخصیت‌پردازی، تحریف‌های آشکار تاریخی، شعارزدگی پررنگ در بیان ایده‌ها و آرمان‌ها، جلوه‌های ویژه‌ زمخت و از فیلم بیرون‌زده، دیالوگ‌های ساده‌انگارانه و کلیشه‌ای، پایان‌بندی سردستی و … از جمله عواملی هستند که فیلم را به سقوطی فاجعه‌بار کشانده‌اند. رستاخیز نمونه‌ دیگر است از حیف و میل کردن سرمایه و ایده و زمان و بسیاری دیگر از بضاعت‌ها و ظرفیت‌ها در مسیر پرانحطاط «سینمای فاخر».

مسعود ثابتی: داستان فیلم از ساعت دومش شروع می‌شود و فیلم‌ساز چنان روی آشنایی مخاطبان با شخصیت‌های داستانش حساب کرده که هیچ نیازی برای زمینه‌چینی و شخصیت‌پردازی ندیده است. فیلم حتی یک صحنه‌ شمشیربازی معمولی هم ندارد و همه‌ صحنه‌های اسب‌سواری‌اش در لانگ‌شات یا کلوزآپ می‌گذرد؛ یعنی کارگردان آسان‌ترین شیوه را انتخاب‌ کرده است. شمایل شخصیت‌های بزرگ مذهبی در فیلم چنان معمولی تصویر شده که بیش‌تر از آن‌ها اسطوره‌زدایی می‌کند و تصویر مثالی آن‌ها در ذهن مردم را می‌شکند.

علی شیرازی: برخی انتخاب‌های غلط نظیر بازیگر نقش عباس بن علی (ع) به فیلم لطمه زده و نشان می‌دهد که فیلم‌ساز بر اهمیت نوع حضور و بازی چنین کاراکتری که تماشاگر اطلاعات زیادی را درباره‌ او از این‌جا و آن‌جا اندوخته، واقف نبوده است.

محمدتقی فهیم: رستاخیز اثری شکوهمند از نقطه نظر جلوه‌های ویژه، طراحی صحنه، لباس، آکسسوار، گریم و حتی دکوپاژهای درست است. فیلمی که 150 دقیقه تماشاگرش را نگه می‌دارد و موجب می‌شود تا او از تکنیک‌های فیلم لذت ببرد. اساساً درویش سینماگر تکنیک است و در رستاخیز یک‌بار دیگر بر این توانایی خود صحه می‌گذارد ولی در روایت با مشکل بر می‌خورد، هیچ فصلی با دیگری ارتباط ارگانیک و دیالکتیکی برقرار نمی‌کند، مرتب سکانس‌ها جهش دارند و فرصت فکر کردن به تماشاگر نمی‌دهد.

درویش شمایل‌های خوبی از شخصیت‌های تاریخی تصویر کرده است در نگاه اول آدم علاقه‌مند می‌شود ولی با اندکی جلو رفتن مشکل روایت او را متوقف می‌کند. در واقع حس و حال انرژیکی ندارند تا جایی که علاقه‌مندان حضرت عباس (ع) به اندازه تعزیه‌ها هم دچار تغییر حالت نمی‌شوند و یا حر کمرنگ‌تر از پسرش جلوه دارد. دل را به اندازه نمی‌لرزاند و فکر را به حرکت در نمی‌آورد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا ، در کنار تمام این انتقاداتی که به فیلم رستاخیز شده است، برای جلوگیری از عواقب محتمل در زمان اکران این فیلم، باید از پخش صحنه های مربوط به چهره های مقدسات تشیع جلوگیری شود. همچنین عوامل این فیلم ضمن عذرخواهی از جامعه مسلمانان باید توضیحات لازم در خصوص این تابوشکنی را ارائه دهند.

مسئولان وزارت ارشاد نیز با توجه به شرایط حاکم در منطقه و تحرکاتی که در منطقه علیه مسلمانان و به خصوص شیعیان می‌شود باید نظارت دقیق‌تری بر پروانه ساخت و مجوز اکران چنین فیلم هایی که به ارتباط مستقیم با اعتقادات مسلمانان دارند، داشته باشند.

تجمع اعتراض‌آمیز هیئات مذهبی نسبت به ساخت و پخش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش در مسجد ارک تهران برگزار شد.

تجمع اعتراض‌آمیز هیئات مذهبی نسبت به ساخت و پخش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش یکشنبه شب ۲۷ بهمن در مسجد ارک تهران برگزار شد.

در این مراسم که به همت هیئت محبان المرتضی(ع) و با حضور جمعی از هیئات مذهبی برپا شد حاج حسین سازور، حاج محمود ژولیده، حاج سید مجید بنی فاطمه، حاج مهدی سلحشور و فرج‌الله سحشور نیز حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پس از مداحی سید مجید بنی‌فاطمه، حسین الله‌کرم از فعالان عرصه سیاست و رئیس کنونی شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله ضمن گرامیداشت سالروز شهادت جمعی از عزاداران حسینی در واقعه آتش‌سوزی مسجد ارک به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی این حادثه اشاره کرد و گفت: تمامی کسانی که در این ماجرا به دیدار سیدالشهدا(ع) نائل شدند انتخاب شده‌های خدا بودند و اینطور نبود که بگوییم در اثر اتفاق چنین سرنوشتی برایشان رقم خورده است.

الله‌کرم در ادامه به موضوع اعتراض علما و هیئات مذهبی به فیلم «رستاخیز» پرداخت و افزود: تحریفات و جسارت‌هایی که نسبت به خاندان اهل بیت (ع) در این فیلم صورت گرفته به هیچ وجه قابل اغماض نیست و این حرف‌های ما نقد نیست بلکه اعتراض است.

در ادامه این مراسم ‌حسین سازور، مداح اهل بیت ضمن تقدیر از حضور هیئات مذهبی در این مراسم گفت: ما برای اینکه بر اساس دیده‌های خود فیلم «رستاخیز» را نقد کنیم این فیلم را دیدیم و شما حق دارید به خاطر دیدن این فیلم به ما گله کنید ولی ما چاره‌ای جز این نداشتیم. فیلم را در ۲ بخش عینیت‌های فیلم و برداشت‌هایی که از این فیلم می‌‌شود می‌توان نقد کرد.

وی افزود: اولین و مهمترین مشکل «رستاخیز» نشان دادن ۵ تن از اهل بیت امام حسین (ع) است. در این فیلم چهره حضرت عباس (ع)، حضرت علی‌اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع)، حضرت مسلم (ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) نشان داده شده است که چهره حضرت مسلم به صورت سخیفی نمایش داده شده است.

حسین سازور با اشاره به استدلال کارگردان این فیلم مبنی بر معصوم نبودن قمر بنی هاشم اظهار کرد: از امام راحل وقتی درباره آیت الله خوانساری سوال شد ایشان گفتند چرا از عصمت ایشان سوال نمی کنید آن وقت مقام معظم رهبری می‌فرمایند هزار نفر مثل من خاک پای قنبر غلام حضرت علی (ع) نمی‌شویم. حضرت ابوالفضل (ع) هنر خلقت خداست و نشان دادن او در فیلم درست نیست.

این مداح اهل بیت گفت: خدا می‌خواست حضرت ابوالفضل (ع) در عاشورا مخفی بماند. نشان دادن شجاعت حضرت ابوالفضل (ع) شوخی نیست. امام حسین (ع) خطاب به حضرت ابوالفضل (ع) می‌گوید جان من فدای تو ولی در فیلم اینگونه حضرت ابوالفضل (ع) نمایش داده می شود.

وی افزود: در همه جای تاریخ نوشته‌اند که حضرت قاسم ۱۳ ساله بود و به قدری زیبا بود که امام حسین (ع) قسمتی از چهره او را پوشاند اما حضرت قاسم در این فیلم جوانی بیست و چند ساله نشان داده شده است.

این مداح اهل بیت خطاب به احمدرضا درویش گفت: شما مقدسات ما را زیر پا له کردید. شما صدای ناموس خلقت، حضرت زینب (س) را در این فیلم پخش کردید. آیا حقیقت عاشورا اینگونه است؟ مقام عاشورا آنقدر بالاست که غلام امام حسین (ع) را به مقامی رساند که امام زمان (عج) ۱۴۰۰ سال است به او سلام می‌دهد.

وی در خصوص نحوه نمایش شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) در فیلم «رستاخیز» گفت: نحوه شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) سند مظلومیت امام حسین (ع) است اما درویش نتوانست این صحنه را به خوبی نشان دهد.

این مداح اهل‌ بیت در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات بزرگ این فیلم نمایش غلبه عشق مجازی بر عشق‌های حقیقی کربلا است. ما هیچ پیامی از این فیلم برداشت نکردیم در حالی که عاشورا ۳۰۰ پیام مختلف در خود دارد. ابعاد عرفانی و حماسی عاشورا که مقام معظم رهبری که بر روی آن تاکید دارند در این فیلم نشان داده نشده است.

وی افزود: درویش با بکارگیری عوامل سینمای خارجی در این فیلم به عوامل سینمایی ایرانی توهین کرده است. همچنین اسامی ارگان‌ها و افرادی را در پایان این فیلم آورده و آنها در ساخت رستاخیز دخیل دانسته است که این جفا به آنها است. در صحنه‌ای از فیلم می‌بینیم که اسبی که حاوی نامه‌ها است در دشت می‌دود و نامه‌ها را می‌برد. با ترویج خشونتی که از عاشورا در این فیلم نشان داده شد این برداشت می‌شود که پیام خشونت در حال گسترش در جهان است.

این مداح اهل بیت در اعتراض به فیلم «رستاخیز» بیان کرد: شما اگر می‌خواهید فیلم دینی بسازید بهتر است از افراد خبره در دین مشورت بگیرید. شما به موضع‌گیری‌های مراجع عظام بی‌اعتنایی کردید. جشنواره فجر نیز با این وجود به این فیلم سخیف چندین جایزه داد.

این مداح اهل بیت(ع) در پایان گفت: شما نمی‌توانید عشق یک بسیجی را در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس نشان دهید آیا چگونه می‌خواهید از پله اول به پله صدم پا بگذارید و عشق عاشورا را نشان دهید.

در ادامه فرج‌الله سلحشور، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینما با انتقاد به ماهیت فعلی سینما گفت: هالیوود سینما را تعریف کرده است و ارکانی مانند انسان‌محوری، دروغ‌محوری و مادی‌گرایی را در آن پایه‌گذاری کرده است. هالیوود می‌خواهد با سینما به دنیا مسلط شود.

وی افزود: سینما و تلویزیون فرهنگ و سنت‌های گذشته ما را تغییر داده است. سینما وسیله‌ای است تا آمریکایی‌ها فرهنگ ملتها را بگیرند و فرهنگ صهیونیسم را القا کنند.

کارگردان سریال یوسف در ادامه اضافه کرد: قرار نیست درویش و هیچ کارگردان دیگر سینما در خدمت خدا، پیغمبر و امام حسین (ع) باشند. قرار است کارگردانها برای اینکه در راس باشند فیلم بسازند. متاسفانه ما این سینمای منحرف را پذیرفته‌ایم. دولت، مجلس، بزرگان، مداحان و حتی حزب‌اللهی‌ها این سینما را پذیرفته‌اند و برای همین نمی‌توان از درویش توقع داشت که برای ما فیلم بسازد.

سلحشور در ادمه گفت: اگر درویش می‌خواست حقیقت داستان عاشورا را نشان دهد به او می‌گفتند خلاقیت ندارد و طوطی‌وار فیلم می‌سازد. غربی‌ها خلاقیت را در تغییر واقعیت‌ می‌دانند. این فیلم تازه اول خط است. آنها با سینما خانواده‌های ما را از هم می‌پاشند و ناموس ما را به اینگونه که اکنون می‌بینید در خیابانها می‌کشند و حتی امام حسین (ع) را از ما می‌گیرند.

این کارگردان افزود: ما از قرآن تعریف‌هایی برای قصه‌نویسی و سناریونویسی درآوردیم و بر پایه آن سریال‌های یوسف، اصحاب کهف و مریم را ساختیم. به مسئولین نیز گفتیم بودجه در اختیار ما قرار دهید تا جریان فیلم‌سازی اسلامی را به راه بیندازیم اما مسئولان می‌گویند این کار ما نیست.

سلحشور در ادامه گفت: تهیه‌کننده سریال آمریکایی ۲۴ می‌گوید اگر ما رسانه ملی داشتیم تا امروز آمریکا و اسرائیل را نابود کرده بودیم. این حرف نشان می‌دهد که رسانه ملی هنوز در خدمت ما نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من ۳۶ سال روی سینما فکر کرده‌ام و به این نتیجه رسیدم اگر سینما درست شود همه آرزوی انبیا و شهدای ما محقق می‌شود. سریال یوسف ۶ سال است که پربیننده‌ترین اثر روی زمین است. ۴ میلیارد انسان «یوسف» را دیده‌اند و این نشان از تاثیرگذاری آثار هنری دارد.

------------------------

14 گاف اصلی فیلم سینمایی رستاخیز !

حجت الاسلام ثمری ۱۴ اشکال اصلی این فیلم را برشمرد .

حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری صاحب کتاب «شرح شمع» که روزنگار و تاریخ تحلیلی عاشورا با نگاهی بر یکصدو پنجاه مقتل متقدم و متاخر است، طی بیانیه ای به فیلم «رستاخیز» اعتراض کرد.

14 گاف اصلی فیلم سینمایی رستاخیز !

وجود کوه در صحرای کربلا !!

متن کامل این بیانیه عبارت است از:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه عاشورا صرفا یک حادثه و واقعه تاریخی نیست بلکه فرهنگ زندگی و سیره ى عملی دین مداری است.

در فیلم «رستاخیز» با نگاهی تک بعدی به عاشورا صرفاً به صورت شکلی و نه محتوایی پرداخته شده است. متاسفانه در بعد شکلی هم اشکالات مهمی وجود دارد که از آن جمله می توان به نمایش تصاویر امام زادگان واجب التعظیمی همچون حضرت قمر منیر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم و حضرت علی اصغر علیهم السلام اشاره کرد.

مگر نه این که حضرت علی اکبر اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله است؟ پس چهره رسول الله را به تصویر کشیده اند؟!!!

به نظر می رسد دشمنان اسلام که متوجه اثرپذیری مردم ما از نهضت عاشورا و حادثه کربلا شده اند، خواسته یا ناخواسته عده ای را اجیر کرده اند تا این فیلم ساخته شود و بعد هم به عنوان فیلم برتر در سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دهه فجر انتخاب شود.

لذا بر خود فرض دانستم تا در حوزه محتوایی به برخی از اشکالات عدیده فیلم مورد نظر اشاره کنم:

۱) عاشورا پیام های بسیاری در حوزه های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، دینی، جوانان، نوجوانان، زنان و پیران دارد که اصلا در این فیلم به هیچ یک از این پیام ها توجه نشده است.

۲ ) انگیزه قیام اباعبدالله علیه السلام مغفول واقع شده است. براى مثال اتفاقات عبرت آموز مدینه، سخنان امام کنار قبر پیامبر با عوام و خواص، وصیت امام، هیهات من الذله امام و… اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.

۳ ) نقش خواص که در اطراف امام به طمع حکومت جمع شده بودند دیده نمی شود.

۴) اتفاقات عبرت آموز مکه از قبیل طواف امام و سخنان ایشان مورد تحریف واقع شده است.

۵) به جانفشانی کوفیان غیرتمند و فداییان حضرت حسین علیه السلام به صورت خلاف واقع نگاه شده است و اثری از رشادت های آنان نیست. مردانی همچون محمدبن کثیر ، هانی بن عروه، عبدالله بن یقطر و طوعه؛ آن شیرزن شیعی وفادار.

۶) جناب مسلم فردی در زنجیر و سیاه چال با چهره ای کریه به تصویر کشیده شده است.

۷) به خیانت خواص تاثیرگذاری مثل شریح قاضی، عمر سعد، شمربن ذى الجوشن و… هیچ اشاره ای ندارد.

۸) حادثه تنبه حضرت حر کاملا تحریف شده و به شکلی مبهم و گنگ مطرح می شود.

۹) وقایع اتقاقیه کربلا مانند؛ خطبه های امام، چگونگی حال و هوای اصحاب، وقایع عصر، نیمه و شب عاشورا همگى تحریف شده و نامفهوم ارایه می شود.

۱۰) حوادث روز عاشورا نیز در این فیلم خلاف آنچه در مقاتل گفته شده به تصویر کشیده و تحریف شده است.

۱۱) نکته عجیب که در این فیلم نشان داده می شود، هنگام معرفی یاران امام حسین علیه السلام توسط قمر بنی هاشم ، عبدالله بن عمر ( فرزند خلیفه دوم ) درمیان اصحاب امام است!!!

۱۲) دلبری خواهر سلیمان بن سرد خزاعی از بصره تا کربلا و عاشورا از عبدالله بن حر، بخش قابل اعتنایی از این فیلم را به صحنه عشق بازی زمینی تبدیل می کند.

۱۳) نحوه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام کاملاً تحریف شده است و هیچ انطباقی با تاریخ ندارد.

۱۴) نقش بی بدیل زنان به ویژه زنان اصحاب و اهل بیت پیامبر امحاء شده و هیچ اثری از اقدامات و نقش آفرینی شکوهمندانه آنان نیست.

خلاصه اینکه آن چه در این فیلم به عنوان حادثه عاشورا مطرح می شود با مفاهیم بلند و فرهنگ انسان ساز عاشورا هیچ گونه انطباقی ندارد وصرفا با بهره گیری از تکنیک های هنری جنگ و کارزاری به نمایش گذاشته می شود که هدف آن فقط خشونت است و کشتار.

علی ثمری _ بهمن ماه ۱۳۹۲ شمسی ، ربیع الثانی ۱۴۳۵ قمری

منتشرشده در محرم كربلا عاشورا

افسران - دانلود آنتی ویروس رایگان ملی جدید پادویش

همزمان با آغاز هفته پژوهش از 12 محصول بومی فناورانه در حوزه سایبری با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دکتر غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور رونمایی و نمایشگاه صنعت بومی سایبری افتتاح شد.
وی محصول "ضد بدافزار پادویش"را از دیگر دستاورهای رونمایی شده برشمرد و افزود: این دستاورد که توسط یکی از شرکت های فناور داخلی طراحی و ساخته شده ،قادر است امنیت رایانه های شخصی و سازمانی را در مقابل انواع ویروس های مهاجم برقرار و تأمین کند.

ویژگی های ضد-ویروس پادویش

امروزه با توجه به نیاز روز‌‌افزون جوامع به فضای مجازی، بی‌تردید نیاز به محصولات ضد‌بد‌افزاری نیز بیشتر احساس می‌شود. پروژه‌ی تولید محصولات ضد بد‌افزاری پادویش با کمک دانش و توانمندی نخبگان داخل کشور طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

این محصول برای کاربران خانگی تهیه شده است که به‌دلیل دریافت باز‌خورد و نظرات شما عزیزان، به صورت کاملا رایگان در اختیار‌تان قرار می‌‌گیرد. از این‌که این نسخه را تنها در محیط خانگی استفاده می‌نمایید سپاسگزاریم و بی‌تردید این اعتماد فی‌مابین سبب تعمیق و تحکیم روابط خواهد شد. ما می‌‌خواهیم که با نظرات و پیشنهادهای شما به غایت و نهایت اهداف امنیتی این محصول برسیم و همچنین در نظر داریم که به‌روز‌رسانی‌ها و بهبودهای لازم را در نزدیک‌ترین زمان ممکن ارائه دهیم. همکاری شما سبب پیشبرد سریع‌تر این اهداف می‌گردد.

امیدواریم که ما را در این راه یاری رسانید و با کمک هم در پیوستن پادویش به جامعه‌ی جهانی نقش به‌سزایی داشته باشیم.


ویژگی‌های ضدویروس پادویش - نسخه‌ی خانگی رایگان

محصول کاملا رایگان
قابل استفاده برای کاربران خانگی
شناسایی و جلوگیری از عملکرد انواع بدافزار
قابلیت پویش فایل ها در زمان استفاده و همچنین در صورت نیاز
قابل اجرا بر روی سیستم‌عامل‌های ویندوز ۳۲ و ۶۴ بیت
به‌روزرسانی خودکار از طریق اینترنت
بهینه‌سازی شده جهت عدم کاهش کارایی سیستم
دارای موتور جستجوی هوشمند برای بدافزارهای ناشناخته
مجهز به تکنولوژی ابر کاربران جهت شناسایی تهدیدهای به ­روز، خطرناک و ناشناس
به ­کارگیری تیم مجرب تحلیل بدافزار در تحلیل بدافزارهای جدید
قابلیت پاکسازی، قرنطینه و حذف فایل‌های بدافزار شناسایی شده
قابلیت به­‌روزرسانی بدون اتصال به اینترنت (#آپدیت-آفلاین)
واسط کاربری به زبان فارسی
پشتیبانی محصول از طریق تالار پشتیبانی شرکت امن‌پرداز


سیستم عامل‌های مورد پشتیبانی

Microsoft Windows XP, SP3 (32 bit)
Microsoft Windows Vista, SP2 (32/64 bit)
Microsoft Windows 7 (32/64 bit)

فضای دیسک سخت مورد نیاز برای نصب

1GB


حداقل حافظه مورد‌ نیاز


512MB(حافظه 1GB پیشنهاد می شود)


سایر نیازمندی‌ها

دسترسی مدیر سیستم برای نصب

دسترسی به اینترنت برای به‌روزرسانی و فعالسازی خودکار از طریق اینترنت

دانلود در آدرس زیر:

http://www.padvish-antivirus.com/contents.php?cntid=50

http://s5.picofile.com/file/8115029376/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.jpg

موسسه نسیم وصال طرح درسها و پیکهای ویژه کودکان را تهیه و منتشر می کند.

تمام این ره توشه ها از سال 90 تا کنون را از لینک زیر دانلود کنید:

طرح درس کودک و نوجوان فاطمیه 91

طرح درس کودک محرم 91

پیک کودک رمضان المبارک 91

پیک کودک محرم 91 - ماکت کربلا

پیک کودک فاطمیه 91

طرح درس کودک محرم 90

طرح درس کودک رمضان المبارک 90

منتشرشده در توشه های تبلیغ

http://s5.picofile.com/file/8115029550/nojavan.jpg

همان گونه که می دانید موسسه نسیم وصال طرح درسها و پیکهای ویژه نوجوانان را تهیه و منتشر می کند.

تمام این ره توشه ها را از لینکهای زیر دانلود کنید:

طرح درس نوجوان محرم 90

طرح درس نوجوان رمضان المبارک 90

پیک نوجوان فاطمیه 91

پیک نوجوان رمضان المبارک 91

پیک نوجوان محرم 91

طرح درس نوجوان محرم 91

 

منتشرشده در توشه های تبلیغ
شنبه, 06 مهر 1392 ساعت 13:16

دانلود کتب پایه سوم حوزه

http://tebyan-ardebil.ir/images/4731156c-5ad5-4fdc-9425-6e00cb7b48a9.jpg
عناوين اصلي كتاب شامل:
مغني الاديب؛ مختصر المعاني؛ اخلاق نظري 3؛ آموزش عقايد؛ سيره تحليلي پيشوايان (از اول تا زندگاني حضرت امام محمد باقر عليه السلام)؛ سيره و سخن پيشوايان؛ آشنايي با علوم اسلامي؛ علم كلام (شهيد مطهري)

مشخصات کتاب :

پدید آورنده: واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

 

 

 

 

796-doruse-howzah-payeh3.zip
دریافت فایل   حجم: 1954 kB   
796-fa-doruse-howzah-payeh3.apk
دریافت فایل   حجم: 2076 kB   
796-FA-doruse-howzah-payeh3.pdf
دریافت فایل   حجم: 11236 kB   
796-FA-doruse-howzah-payeh3.epub
دریافت فایل   حجم: 2585 kB   

 

فرمت ePUB چیست؟

 

امروزه با پیشرفت فناوری و تکنولوژی شاهد کتابخوان ها، تبلت ها و تلفن های همراهی هستیم که

قابلیت خواندن کتاب های دیجیتالی را به ما می دهند، ابزاری که کتابخوانی را بسیار آسوده تر و عمومی تر می کند.

...

 

امروزه با پیشرفت فناوری و تکنولوژی شاهد کتابخوان ها، تبلت ها و تلفن های همراهی هستیم که قابلیت خواندن کتاب های دیجیتالی را به ما می دهند، ابزاری که کتابخوانی را بسیار آسوده تر و عمومی تر می کند.

کتابخوان ها نوعی ابزار الکترونیکی قابل حمل هستند که عموما برای نمایش کتاب ها و مجلات الکترونیکی بکار می روند.

کتاب های الکترونیکی دارای فرمت های گوناگونی از قبیل PDF ، EPUB، MOBI، TXT و غیره هستند که این مقاله فرمت رایج EPUB را مورد بررسی قرار می دهد:

 

 

EPUBکوتاه شدهٔ (electronic publication) یک استاندارد باز و آزاد برای کتاب الکترونیکی است که توسط انجمن بین المللی انتشارات دیجیتال (IDPF) بوجود آمده است. پسوند این نوع فایل‌ها .epub است.

EPUB برای محتوا هایی با قابلیت بازخوانی طراحی شده است، به این معنا که یک دستگاه خواننده ی این فرمت می تواند مطالب را برای صفحه نمایش های خاص بهینه کند. همچنین epub مطالب با طرح ثابت را پشتیبانی می کند.

این فرمت به عنوان تنها فرمتی در نظر گرفته می شود که ناشران می توانند در خانه و یا حتی برای توزیع و فروش از آن استفاده کنند.

این فرمت جایگزینی برای Open eBook استاندارد است.

 

ویژگی ها:

  • · آزاد و باز بودن
  • · قابلیت تغییر سایز متون
  • · شبکه های درون خطی و تصاویر برداری
  • · ابر داده های ضمیمه شده
  • · پشتیبانی از DRM (Digital rights management)
  • · طراحی به سبک CSS
  • · پشتیبانی تفاسیر جایگزین در همان فایل
  • · استفاده از XML برون خطی و درون خطی برای گسترش قابلیت EPUB

 

دانلود نرم افزار: برای دانلود نرم افزار(ها)ی اجرا کننده ی این فرمت  به لینک زیر مراجعه نمایید

دانلود نرم افزار کالیبر

 

 

منتشرشده در حوزه علمیه