دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 14:38

دانلود تمام قسمت هاي دكتر سلام

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹     یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸     جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷      شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶      یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵     جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴     جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳     جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲        جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱     یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰     جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹       جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸     یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷     سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶       جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵     جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴    جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳    جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲    جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱    جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰     یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹     جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸    جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷     جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶    جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵    جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴     جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳     جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌     جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌    جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰      جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳
 
 
  فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹ 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹     جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸      جمعه ۵ دی ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»     جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵:۰۰
 

فیلم طنز/ قسمت چهل و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و دوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت هجدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
 
 
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام         دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲
 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام        دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹
 
 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام     چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»    چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت سیزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دوازدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت هفتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ 
 
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 
 
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»   پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»      پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»     جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
با تشكر از خبرگزاري دانشجو
snn.ir 
دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵:۰با
 

مجموعه نوحه و مداحی از حاج محمود کریمی مداح اهل بیت که در شب های محرم 93 ( دهه اول ) در هیات رایه العباس (ع) چیذرتمام متن های مربوط به این مراسم به تفکیک شبهای محرم

 شب اول

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) کریمی

 بخش دوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش سوم – روضه امام حسین (ع) (روضه) کریمی

 بخش چهارم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش پنجم – زمینه (سینه زنی) کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) کریمی

 بخش هشتم – تک (سینه زنی) کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب اول

——————————————

 شب دوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – پیش درآمد مقتل (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – مقتل سیدالشهدا (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (بسم الله …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (زیر پای ذوالجناح زمین داره می لرزه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هفتم – واحد (بریم نمون اینجا دلم شور می زنه) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش هشتم – تک (مقتل خوانی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (الانوحو) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – شور (ایولا یل ام بنین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب دوم

——————————————

 شب سوم

 بخش اول – غزل مصیبت (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش دوم – غزل مصیبت حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش سوم – روضه حضرت رقیه (س) (روضه) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (پوشیده جان چون می روی) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش پنجم – زمینه (وای وای وقتی که …) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد (سینه زنی) ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد (سینه زنی) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ببین چرا صورت من شده کبود، عمو نبود) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (اخ المظلوم یا حسین) (سینه زنی) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – ذکر (الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – شور و مناجات (یا خامس آل الله، یا اباعبدالله) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب سوم

 —————————————

 شب چهارم

 بخش اول – روضه حضرت زینب (س)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت زینب (س) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (الا یا ایها ساقی، جوابی خواهش من زا) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (تو غم این حرمو داری)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  ذکر (حسین من) حاج محمود کریمی

 بخش ششم – واحد کربلایی ابراهیم رحیمی

 بخش هفتم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم – واحد (ای حسین عشق منی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – تک (کربلا یا کربلا یا کربلا) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – دودومه حاج محمود کریمی

 بخش یازدهم – ذکر (علی الحسین مولانا) حاج محمود کریمی

 بخش دوازدهم – شور و مناجات (بی تو خشکم، خاکم) حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب چهارم

——————————————

 شب پنجم

 بخش اول – روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع)  حاج محمود کریمی

 بخش دوم – روضه حضرت قاسم بن حسن (ع) حاج محمود کریمی

 بخش سوم –  زمینه (من حسینی ام و کربلایم وطن) حاج محمود کریمی

 بخش چهارم – زمینه (شکر خدا را که در پناه حسینم)  حاج محمود کریمی

 بخش پنجم –  واحد حاج محمد کریمی

 بخش ششم – واحد حاج محمد صمیمی

 بخش هفتم – واحد (سر می نهد تمام فلک زیر پای تو) حاج محمد صمیمی

 بخش هشتم –  تک (مقتل خوانی) حاج محمود کریمی

 بخش نهم – شور (حالا اگه یادمون بره اون روزا رو بی دردیه) حاج محمود کریمی

 بخش دهم – مناجات حاج محمود کریمی

 دانلود مجموعه کامل شب پنجم

——————————————

 شب ششم

شب جمعه است زمون آشتی با تو (مناجات)

آقاجونم کجایی کربلایی هلاکتم که تو (روضه) 

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) 

ثمر نیاز دل علی در فاطمه گل حسن (زمینه )

کرببلا صفین مولا حسین من حسنی (زمینه)  

عمو عمو بیا به بالین من (واحد سنگین)

هلموا نبکی اصحاب العزا (واحد عربی) 

کبوتر من پرت شکسته تموم پا سرت (تک) 

بسم الله ای روح البقا بسم الله (تک ضرب) 

یه عده علی رو دیدن حسن رو دیدن (شور) 

——————————————

 شب هفتم

حسرتم بود یه محرم سر رو خاک پات (مناجات)

بخش اول روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

بخش دوم روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)

مهر بتان ورزیده ام زیبا فراوان دیده ام (زمینه زیبا)

خدایا می بینی دارم می میرم پریشون (زمینه زیبا)

چشم به هم زدیم و شش ماه گذشت (سنگین)

چه بگویم که بود شان تو ای زاده عشق (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

ای جا نماز عشق فرش حرمت (شور زیبا) 

 

——————————————

 شب هشتم

دوباره بعد نماز و نوای روضه صبح (روضه)

روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

روضه 2 حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی (زمینه)

می خواستم چراغ شبهام باشی (زمینه )

گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم (سنگین)

الا الحسین واویلا الا الحسین واویلا (شور عربی)

حب الحسین اجننی (شور زیبا) (حسین طاهری)

با تو عاشق دارم محاله که دست از (شور)

——————————————

 شب تاسوعا

بی تو شب و روزم جز خون جگری نیست (مناجات)

عباس یعنی نور مصباح هدایت (روضه)

روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)

مستان سلامت می کنند جان را (زمینه)

پاشو برو عزیز برادرم کسی نره (زمینه)

من کیم عباس فرزند امیرالمومنینم (واحد)

ابد والله ما ننسی حسینا (تک زیبا عربی)

شلوغ شده دور و برش قاتل اومد (شور)

——————————————

 شب عاشورا

غزل مصیبت حضرت اباالفضل (ع) - پر خیمه کنار رفت و یکی ...

روضه حضرت عباس (ع)

زمینه (هوا گرم است و تب دار است)

واحد ( ابراهیم رحیمی ) - حسینم ای بی سر ...

واحد ( محمد صمیمی ) - امیر لشگرم عباس ...

واحد - آب می خواهم آب

تک - آقام ابالفضل

شور - عباس علمدار حسین

شور و مناجات - با این روضه ها، میریم کربلا

روضه - ما اندکیم و خیل دشمن بی شمارند

روضه - امشب سپاه حق و باطل صف کشیدن

زمینه - صدای نماز شب صدا نجوا میاد

با تشکراز  یاس دانلود     و   آوینی دات کام

منتشرشده در محرم كربلا عاشورا

11 جدول حروف متقاطع اماده شده  که در اندازه برگه A4 و به صورت سیاه و سفید جهت استفاده تبلیغی برای گروههای سنی کودک و نوجوان قابل استفاده است.

دانلود در ادامه مطلب

http://s5.picofile.com/file/8118261734/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261768/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_2.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261800/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_3.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261876/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_4.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261900/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_5.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261942/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_6.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118261976/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_7.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262250/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_8.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262076/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_9.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262376/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_10.jpg

http://s5.picofile.com/file/8118262134/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_11.jpg

دانلود فایل زیپ شامل 11 فایل pdf

 

منتشرشده در توشه های تبلیغ
پنج شنبه, 22 اسفند 1392 ساعت 06:51

دانلود نوحه های فاطمیه 92

http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/kartpostal/k-fatemiyeh.jpg

1. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 وای بر حالم اگر از تو ( روضه/جدید)   3,401 0:03:32
2 آتش بلند بود که این در ( روضه/جدید)   4,876 0:05:06
3 روضه حضرت زهرا (س) ( روضه/جدید)   5,537 0:05:49
4 روضه حضرت زهرا (س) ( روضه/جدید)   3,299 0:09:22

 

2. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 میان بستری و بستر از نفس (روضه/جدید)روز شهادت - مسجد امیر 3,018 0:07:20
2 من از تبانی گلچین و خار فهمیدم (روضه/جدید)روز شهادت - مسجد امیر 3,577 0:09:51
3 پیش ما گریه میکنی بانو (زمینه/جدید)روز شهادت - مسجد امیر 3,691 0:10:29
4 بگشودی عاقبت گره معجر مرا (واحد/جدید) روز شهادت - مسجد امیر 2,280 0:06:28
5 این نفس آخر گریه مکن (شور/جدید)روز شهادت - مسجد امیر 1,236 0:03:00
6 وقتش شده میدونم (زمینه/جدید) شب چهارم فاطمیه دوم - چیذر 2,901 0:07:04
7 بیش از این سوختن نمیخواهم (شور/جدید)شب چهارم فاطمیه دوم - چیذر 2,070 0:02:56
8 شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید (واحد/جدید) شب چهارم فاطمیه دوم - چیذر 2,387 0:03:23
9 در این همه کبودی و خراش گریه کن علی (واحد/جدید) شب چهارم فاطمیه دوم - چیذر 1,132 0:03:12
10 در این همه کبودی و خراش گریه کن علی (دو دمه/جدید) شب چهارم فاطمیه دوم - چیذر 1,548 0:04:23
11 مانده در افسوس این عالم (روضه/جدید) شب سوم فاطمیه دوم - چیذر 3,798 0:12:57
12 حیف از آن خون پاکی که (روضه/جدید) شب سوم فاطمیه دوم - چیذر 3,301 0:09:23
13 تا تو بستری دلگیرم (زمینه/جدید) شب سوم فاطمیه دوم - چیذر 3,639 0:08:52
14 در کنده شد از جا (روضه/جدید) شب اول فاطمیه دوم - چیذر 6,024 0:12:51
15 مادرم فاطمه است، این حرف خود زهرا.. (زمینه/جدید)  شب اول فاطمیه دوم - چیذر 3,772 0:08:02
16 سایه ی سوختن خیمه به دیوار افتاد (واحد/جدید)  شب اول فاطمیه دوم - چیذر 1,767 0:03:46
17 اشک میریزم برات ای فدای.. (واحد تند/جدید) شب اول فاطمیه دوم - چیذر 1,434 0:03:03
18 اشک میریزم برات ای فدای اشک هایت ( روضه/جدید) شب اول فاطمیه - دوم مسجد الهادی 4,012 0:13:40
19 السلام علیکِ یا بنتَ رسول الله (نوحه/جدید) شب اول فاطمیه دوم - مسجد الهادی 2,043 0:05:47
20 شبا که گریه میکنی گریم میگیره (زمینه/جدید) شب اول فاطمیه دوم - مسجد الهادی 2,345 0:06:39
21 اون داغ بی بهونه دل ها رومیسوزونه ( واحد/جدید) شب اول فاطمیه دوم - مسجد الهادی 3,283 0:09:19
22 فاش میگویم و از گفته خود دلشادم ( روضه/جدید) شب شهادت 4,034 0:17:11
23 وا اُماه (نوحه حضرت زهرا/جدید) شبشهادت 1,197 0:03:23
24 گفتن ندارد کوچه شلوغه (زمینه حضرت زهرا/جدید) شب شهادت 2,108 0:05:58

 

3. حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 ای جان عالمیان جان جهان ( روضه/جدید) 2,529 0:07:10
2 روضه حضرت زهرا (س) ( روضه/جدید) 1,458 0:04:08
3 میروی از خانه آرام و قرار حیدر ( واحد/جدید) 2,540 0:07:12
4 یاد شب های بقیع (سرود پایانی/جدید) 1,102 0:03:07

4. حاج امیر عباسی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 مرا نفس باشد چون شعله و شرر ( زمینه/جدید) 2,401 0:06:48
2 آنچه هست و نیست فیض عام توست (روضه/جدید) 1,426 0:04:02

5. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 درشب معراج از حقیقت خلقت ( روضه/جدید) 4,077 0:11:34
2 روضه حضرت زهرا(س) (روضه/جدید) 3,507 0:11:57

 

6. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت زهرا و حضرت رقیه سلام الله علیها (روضه، جدید) شب 8 فاطمیه دوم 16,900 0:36:03
2 از همون لحظه ی اول به دلم پر زد و افتاد (واحد، جدید) شب 8 فاطمیه دوم 3,960 0:08:26
3 روضه حضرت زهرا سلام اله علیها (روضه، جدید) شب 7 فاطمیه دوم 12,767 0:27:14
4 اشکاتو پاک کن پسرم مرد که گریه نمی کنه  (زمینه، جدید) شب 7 فاطمیه دوم 8,308 0:17:43
5 عمریست که دم به دم علی می گویم (مناجات، جدید) شب 7 فاطمیه دوم 2,056 0:04:23
6 حاج محمدرضا طاهری-روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه، جدید) شب 6 فاطمیه دوم 14,335 0:30:34
7 حاج محمدرضا طاهری-کوچه انگاری روی هواست خدایا مادرم کجاست (زمینه، جدید) شب 6 فاطمیه دوم 7,167 0:15:17
8 حاج محمدرضا طاهری-فاطمیه شد و دوباره دل خونم (واحد سنگین، جدید) شب 6 فاطمیه دوم 7,552 0:16:06
9 هر کجا هست خدایا به سلامت دارش (مناجات، جدید) شب 6 فاطمیه دوم 2,579 0:05:30
10 بیاین بریم مدینه که دل در التهابه ( روضه/جدید) 7,481 0:31:53
11 وسط شعله ها اشک تو چشم دختر میلرزه (زمینه/جدید) 3,567 0:12:09

 

7. حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 عمری است با عنایت تو گریه میکنم- روضه (جدید) فاطمیه دوم 6,997 0:29:49
2 در یه طرف افتاده مادر یه طرف افتاده- زمینه (جدید) فاطمیه دوم 3,645 0:08:52
3 دارم به دل همیشه شور و نوای زهرا - واحد(جدید) فاطمیه دوم 1,270 0:02:41
4 اینجا که عطر آگین به بوی مشک - واحد (جدید) فاطمیه دوم 926 0:02:37
5 سلام فاطمیه سلام ماه ماتم - واحد (جدید) فاطمیه دوم 1,159 0:02:48
6 میدونی دریا میشه چشم هام مادر - شور (جدید) فاطمیه دوم 2,223 0:05:25

8. حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 برو اما این رسمش نبود - غزل مرثیه (جدید) فاطمیه دوم 2,229 0:05:25
2 سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد- روضه (جدید) فاطمیه دوم 3,730 0:07:35
3 همه تنت زخمی شده داری تیمم میکنی -زمینه (جدید) فاطمیه دوم 3,147 0:08:56
4 تو این دمای آخر باگریه هات - واحد (جدید) فاطمیه دوم 1,482 0:04:12
5 از وقتی که یادم میاد سایه رو سرمی - شور (جدید) فاطمیه دوم 2,851 0:08:05
6 زهرای من ، داری میری غریبونه - غزل مرثیه (جدید) فاطمیه دوم 3,776 0:08:02
7 روضه همراه با تلاوت کلام الله وحی (جدید) فاطمیه دوم 1,677 0:03:33
8 در و دیوار هیئت ها ، کتیبه های غم میخواد - زمینه (جدید) فاطمیه دوم 3,567 0:07:35
9 ذکر شور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (جدید) فاطمیه دوم 876 0:01:51
10 پاشو بریم که مادر ، نفس برات نزاشته هوای این کوچه - سنگین (جدید) فاطمیه دوم 2,560 0:05:30
11 خدا برداشت عذاب شیعه رو ، وقتی اسمت رو فاطمه گذاشت - واحد (جدید) فاطمیه دوم 1,855 0:03:56
12 کم می خوریم غصه ی دنیای بی تو را (مناجات/جدید) شب اول فاطمیه دوم 4,882 0:10:24
13 روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه/جدید) شب اول فاطمیه دوم 2,896 0:06:10
14 پاشو بریم که مادر نفس برات نزاشته هوای این کوچه (زمینه/جدید) شب اول فاطمیه دوم 3,018 0:06:25
15 نزن حرف رفتن که قلبم میگیره ، اگه تو نباشی بابا هم میمیره (سنگین/جدید) شب اول فاطمیه دوم 1,447 0:03:04
16 مهر تو تو دل همه گذاشت ، برای روز واهمه گذاشت (واحد/جدید) شب اول فاطمیه دوم 2,505 0:05:20
17 خبری میرسد از راه(غزل امام زمان روضه/جدید) شام شهادت 2,966 0:08:25
18 شب بود میرفتند مادر را (روضه/جدید)شام شهادت 2,924 0:08:18
19 شب سکوت و شب جدایی (واحد/جدید)شام شهادت 1,796 0:05:05
20 فصل بهاره ولی برا ما فصل خزونه (واحد/جدید)شام شهادت 1,683 0:04:46
21 قسم به سلطانم رضا (شور/جدید-شالبافان)شام شهادت 976 0:02:45

 

9. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 بیا که پنجره را غرق در ستاره کنیم (روضه/جدید) 4,360 0:18:34
2 دیدی آخر گلم بی ثمر شد ( زمینه/جدید) 3,131 0:08:53
3 ای مادر گلها ای دختر دریا (واحد/جدید) 1,352 0:03:50

10. حاج ابوالفضل بختیاری

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 ناگهان از درب خانه ( زمینه/جدید) 2,353 0:06:40
2 اگه بدم و بین خوبا دیگه ندارم جا (شور/جدید) 2,079 0:05:53

 

11. حاج سعید و محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 محمد حسین حدادیان-شبهای جمعه ها چه غوغا میشه (زمینه/جدید) فاطمیه دوم شب 9 4,710 0:10:02
2 محمد حسین حدادیان-حاج سعید حدادیان-سر که ندارد هواش (شور/جدید) فاطمیه دوم شب 9 3,458 0:07:22
3 محمد حسین حدادیان-آه از این وقت تیره (واحد سنگین/جدید) فاطمیه دوم شب 9 2,936 0:06:15
4 محمد حسین حدادیان-قدم قدم ثانیه شمارم (واحد/جدید) فاطمیه دوم شب 9 1,546 0:03:17

 

12. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 حیدر  حیدر یا ابا الحسن (واحد/جدید) 1,396 0:03:57
2 صدیقه طاهره راضیه مرضیه یا زهرا (تک/جدید) 1,482 0:03:36
3 بیمارت ای علی جان جز نیمه جان ندارد (روضه/جدید) 2,212 0:06:16
4 ابرای بارونه چشمای من  (زمینه/جدید) 4,058 0:08:38

13. حاج احمد واعظی

ردیف

موضوع

دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت زهرا (س) (جدید) 4,119 0:17:33
2 ای وای ابرای بارونه چشم های من (زمینه/جدید) 3,566 0:10:07
3 تو مولا تو آقا تویی تو دلبر (شور/جدید) 2,681 0:07:36

 با تشکر از آوینی دات کام

 

منتشرشده در فاطمیه
چهارشنبه, 14 اسفند 1392 ساعت 12:03

متن کتب حوزه پایه 1 تا 8

 

پايه اول احکام (آموزش فقه)
پايه اول اخلاق نظري (1) (جزوه استاد)
پايه اول صرف (صرف ساده)
پايه اول عقائد (1) (اصول اعتقادات (قائمي))
پايه اول منطق (1) (کتاب منطق يک مرکز)
پايه اول نحو مقدماتي (نحو مقدماتي)
پايه اول هدايه (هدايه)
پايه اول صمديه (صمديه)
پايه دوم اخلاق نظري (2) (المراد من منيه المريد)

پايه دوم عقائد ( 2) (شيعه در اسلام علامه طباطبايي رحمت
پايه دوم نحو ( 2) (سيوطي يا شرح ابن عقيل از ابتدا تا ب
پايه دوم نحو ( 2) (سيوطي يا شرح ابن عقيل از ابتدا تا ب
پايه دوم نحو (3) (سيوطي يا شرح ابن عقيل از ابتداي فاعل
پايه دوم نحو (3) (سيوطي يا شرح ابن عقيل از ابتداي فاعل
پايه دوم منطق ( 2) (المنطق المظفر جزء اول و دوم)
پايه دوم منطق (3) (المنطق المظفر صناعات خمس)
پايه دوم تاريخ ( 2) (فراز هايي از زندگاني پيامبر اسلام
پايه دوم الفيه (الفيه ابن مالک)

پايه سوم بلاغت (جواهر البلاغه تمام کتاب)
پايه سوم بلاغت (جواهر البلاغه تمام کتاب)
پايه سوم نحو ( 4 ) (مغني الاديب از اول تا حرف لو)
پايه سوم نحو ( 4 ) (مغني الاديب از اول تا حرف لو)
پايه سوم نحو ( 5 ) (مغني الاديب از حرف لو تا آخر باب ا
پايه سوم نحو ( 5 ) (مغني الاديب از حرف لو تا آخر باب ا
پايه سوم نحو ( 5 ) (مغني الاديب از حرف لو تا آخر باب ا
پايه سوم اخلاق نظري ( 3 ) (جزوه استاد)
پايه سوم تجزيه و ترکيب (تجزيه و ترکيب)
پايه سوم عقائد ( 3) (آموزش عقائد جلد 1 و 2 و 3 ( مصباح
پايه سوم تاريخ ( 3 ) (سيره پيشوايان از اول تا زندگاني
پايه سوم قرآن ( 3 ) (گزيده تفسير نمونه جلد 2)

پايه چهارم اصول(1) (الموجز)
پايه چهارم فقه (1) (شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم)
پايه چهارم فقه (1) (شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم)
پايه چهارم فقه (2) (شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر)
پايه چهارم فقه (2) (شرح لمعه از کتاب صوم تا کتاب متاجر)
پايه چهارم نهج البلاغه (1) (نهج البلاغه نامه 31 وصيت نام
پايه چهارم عقائد (4) (بدايه المعارف از ابتدا تا اول نبوت
پايه چهارم تاريخ (4) (سيره پيشوايان اززندگي امام باقر (
پايه چهارم قرآن (4) (گزيده تفسير نمونه جلد 4)

پايه پنجم اصول(2) (اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و
پايه پنجم نهج البلاغه (نهج البلاغه خطبه حمام)
پايه پنجم عقائد (5) (بدايه المعارف بحث نبوت و امامت)
پايه پنجم فقه (3) (شرح لمعه از کتاب متاجر تا پايان جلد
پايه پنجم فقه (3) (شرح لمعه از کتاب متاجر تا پايان جلد
پايه پنجم فقه (4) (شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق)
پايه پنجم فقه (4) (شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق)
پايه پنجم تاريخ (5) (سيره پيشوايان اززندگي امام هادي(ع)
پايه پنجم قرآن (5) (گزيده تفسير نمونه جلد 4)

پايه ششم اصول (3) (اصول الفقه از اجتماع امر و نهي تا پ
پايه ششم فقه (5) (شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث)
پايه ششم فقه (5) (شرح لمعه کتاب طلاق تا کتاب ارث)
پايه ششم فقه (6) (شرح لمعه از متاب ارث تا پايان جلد دو
پايه ششم فقه (6) (شرح لمعه از متاب ارث تا پايان جلد دو
پايه ششم قران (6)علوم قراني (مختصر التمهيد)
پايه ششم ايين نگارش (بر بال قلم)
پايه ششم حکومت اسلامي (حکومت اسلامي ( کتاب مرکز مديريت
پايه ششم تاريخ ( 6 ) (دادگستر چهان)

پايه هفتم اصول (رسائل بحث قطع و ظن ن)
پايه هفتم اصول (رسائل بحث قطع و ظن)
پايه هفتم اصول (رسائل بحث قطع و ظن)
پايه هفتم تفسير (جوامع الجامع جلد 2 سوره مبارکه توبه)
پايه هفتم عقايد (محاضرات في الهيات از ابتداي کتاب تا بح
پايه هفتم فقه (1) (مکاسب از ابتداي محرمه تا النوع الخام
پايه هفتم فقه (1) (مکاسب از ابتداي محرمه تا النوع الخام
پايه هفتم فقه (2) (مکاسب از النوع الخامس تا الکلام في ش
پايه هفتم فقه (2) (مکاسب از النوع الخامس تا الکلام في ش
پايه هفتم فلسفه (بدايه الحکمه علامه طباطبايي)

پايه هشتم اصول(1) (رسائل برائت و اشتغال)
پايه هشتم اصول(1) (رسائل برائت و اشتغال)
پايه هشتم اصول(1) (رسائل برائت و اشتغال)
پايه هشتم اصول (2) (رسائل استصحاب تعادل و تراجيح)
پايه هشتم اصول (2) (رسائل استصحاب تعادل و تراجيح)
پايه هشتم اصول (2) (رسائل استصحاب تعادل و تراجيح)
پايه هشتم فقه (3) (مکاسب از الکلام في شروط المتعاقدين ت
پايه هشتم رجال (کليات في علم الرجال از تعريف علم رجال ت
پايه هشتم عقايد (محاضرات في الهيات از ابتداي بحث نبوت ت

دانلود صوت تدریس دروس حوزه پایه 1 تا 10

 

با تشکر از "پایگاه مدرسه علمیه صاحب الزمان اصفهان

"

 

 

 

منتشرشده در حوزه علمیه

عاشورا و حماسة پر شكوه آن پديده‌اي است كه همواره رمز و راز نيروي پنهان و آشكار شيعيان و آزادي خواهان بوده است. قدرت اين رمز و راز آن چنان است كه دشمنان اسلام را هميشه در حيرت و شگفتي و سردرگمي فرو برده است. از همين رو، دشمنان، به ويژه صهيونيسم جهاني بر آنند تا با شبيه‌سازي و بهره‌گيري از اين واقعه، براي دنياي پوشالي و خيالي خود، جلوه‌هاي مقدّس و آسماني بيافرينند.

 

«فرانسيس فوكوياما» كتاب پايان تاريخ خود را در سه كنفرانس جهاني تورنتو، واشينگتن و اورشليم، ارائه كرد. اين كتاب در برابر كتاب برخورد تمدّن‌ها اثر «ساموئل هانتينگتون» است. فوكوياما مدّعي است كه خرده تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي جزئي به دست فرهنگ غالب بلعيده مي‌شوند و رسانه‌ها، دنيا را به سمت دهكدة واحد پيش مي‌برند و به ناچار دنيا درگير جنگي خانمان‌سوز خواهد شد. بنابراين، براي پيش‌گيري از اين جنگ بايد يكي را به عنوان كدخدايي بپذيريم و در ادامه ثابت مي‌كند كه كدخدا، امريكا است. فوكوياما مي‌گويد: اين نبرد حتمي است، ولي برندة آن غرب نخواهد بود و او با اسناد و مدارك ثابت مي‌كند كه برندة نبردِ آخرالزّمان، شيعيان هستند.

 

او در كنفرانس اورشليم با عنوان «بازشناسي هويّت شيعه» مي‌گويد:
شيعه، پرنده‌اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست. پرنده‌اي كه دو بال دارد: يك بال سبز و يك بال سرخ.

 

فوکویاما بال سبز اين پرنده را مهدويّت و عدالت خواهي و بال سرخ را شهادت‌طلبي كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است، معرفي مي‌كند

 

فیلم سینمایی رستاخیز که از نگاه بکیر فرزند حر ابن یزید ریاحی به قیام امام حسین (ع) و حوادث واقعهعاشورا می پردازد، آخرین اثر سینمایی احمدرضا درویش پس از فیلم سینمایی دوئل است.

این اثر سینمایی که نگارش آن را هم درویش بر عهده داشت، در 16 بهمن‌ماه سال 92 همزمان با برگزاری سی و دومین دوره جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره به نمایش در آمد.
پس از پخش این فیلم در کاخ جشنواره و نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) ،حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع) و چندتن دیگر از یاران باوفای امام حسین(ع) موجی از انتقادات علیه این فیلم به راه افتاد.

علما و مراجع تقلید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مداحان و ذاکران اهل بیت و منتقدان سینما در کنار بسیاری از سایت ها و رسانه ها مراتب اعتراض خود را به این تابوشکنی در فیلم رستاخیز اعلام کردند.
 
آیت‏‌الله وحیدخراسانی: شنیده‌‏ام می‏خواهند قمر بنی هاشم را به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند. قمر بنی هاشم کسی است که حجت خدا مقابل قبر او می‌ایستد و می‌گوید: «سلام خدا، سلام تمام انبیا، سلام تمام اوصیا، سلام تمام شهدا بر تو یا بن امیرالمومنین». قمر بنی هاشم کسی است که 124 هزار پیغمبر، هر صبح و شب به او سلام می‏کنند. حال این شخصیت را می‌ خواهند به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند ... خدا نکند که چنین کاری را انجام دهند، که اگر بکنند، آن وقت هر چه پیش ‏آید و هر چه ما بگوییم، معذوریم.


آیت‌‌الله صافی‌گلپایگانی: جواب همان است که حضرت آیت‌الله وحید فرموده‌اند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: در مورد حضرت قمر بنی‏ هاشم (ع)، نشان دادن چهره آشکار به مصلحت نیست و بهترین راه حل این است که مانند معصومین (ع) چهره ایشان را به صورت مبهم و در هاله‏ای از نور نشان دهند تا مشکلی پیش نیاید.

آیت‌الله مظاهری‌اصفهانی : این کار حرام است و باید نباشد.

آیت‌الله علوی‌گرگانی: شخصیت حضرت ابوالفضل (ع) در میان عموم مردم و شیعیان مخصوصاً متدینین ممتاز است و بنابراین برای جلوگیری از هتک حرمت و وهن به مقام عظمای آن بزرگوار لازم است از نشان‏دادن چهره ایشان اجتناب ‏شود.

آیت‌الله ملکوتی‌تبریزی: بهتر، بلکه لازم است به نحوی از هاله نور از نشان دادن استفاده شود.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی: چون احتمال می‏رود که نشان ‏دادن چهره مبارک قمر بنی‌هاشم (ع) در فیلم، مستلزم وهن به ساحت مقدس ایشان شود بنابراین نباید نشان داده شود.

.
آیت‌الله مرتضی مقتدایی ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: آنچه در فیلم رستاخیز رخ داده است کار خوبی نیست و ما باید حرمت اهل بیت (ع) را نگه داریم. اگر خودمان به دست خودمان حرمت اهل بیت (ع) و فرزندانشان را حفظ نکنیم، چه توقعی از تکفیریون و سلفیون خواهیم داشت؟

در حالی که تعدادی از رسانه ها به نقل از وزیر ارشاد مدعی شده بودند که «آیت الله العظمی سیستانی» و تعدادی دیگر از مراجع فیلم سینمایی "رستاخیز" را مورد تأیید قرار داده اند روابط عمومی وزارت ارشاد و نیز مؤسسه تماشا این خبر را تکذیب کردند.

پیش از این نیز تهیه کننده این فیلم در پاسخ به چرایی نشان دادن چهره حضرت عباس(ع)، اعلام کرده است: "اعتقادی به عدم نمایش چهره ایشان و یا نورانی کردن آن ندارم!".

* پای نمایندگان به موج اعتراضات باز شد


حجت الاسلام احمد سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: حفظ ارزشها و قداست چهره‌های الهی و اهل‌بیتی خط قرمز ماست و نباید اجازه بدهیم تقدس زدایی صورت گیرد.

وی افزود: در ارتباط با فیلم "رستاخیز" هم به طور جدی در مورد آن بررسی به عمل خواهیم آورد و بر اساس حکم اصلی و مهم ـ یعنی جلوگیری از تقدس زدایی ـ تصمیم‌گیری خواهیم نمود.


حجت الاسلام علی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامینیز خاطرنشان کرد: نشان دادن چهره معصومین(ع) و فرزندانشان باید با پوشش نقاب و یا نورانی کردن چهره آنان انجام پذیرد. بنده این موضوع را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‎کنم تا از نمایش چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) جلوگیری شود.

سید رمضان شجاعی کیاسری نایب رییس شورای نظارت بر صدا و سیما تصریح کرد: این اقدام کارگردان فیلم رستاخیز عبور از خط قرمز حریم و قداست دینی است، این موضوع برای مردم متدین ایران اسلامی قابل هضم نیست و باید اصلاحاتی مبنی بر عدم نمایش چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) صورت گیرد.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: فیلم رستاخیز کار خوبی است ولی باید خط قرمزها حفظ شود؛ چرا که اگر چهره حضرت عباس(ع) و فرزندان امام حسین(ع) نشان داده شود اهل سنت به ما انتقاد خواهند کرد؛ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رایزنی می‌کنیم تا جلوی نمایش چهره فرزندان ائمه (ع) گرفته شود.
 

* مداحان اهل بیت(ع) هم دست به کار شدند

حاج منصور ارضی، مداح اهل بیت(ع) در واکنش به فیلم رستاخیز اظهار داشت: در این جشنواره فیلم اخیر، فیلمی را درباره امام حسین(ع) پخش کردند که صدای خود مسئولان هم در آمده است و آنهایی که درد را شناختند فریادشان بلند است.مراجع تقلید درباره حرام بودن نشان دادن تصویر معصومان(ع) فتوا داده اند. اما نشان دادن عکس و صورت اینها تنها بخشی از مشکلات این فیلم است؛ حالا هر چقدر هم می خواهند به طراح و سازنده و هنرپیشه های داخلی و رقاصان خارجی آن جایزه بدهند.

سیدمجیدبنی فاطمه، یکی دیگر از مداحان اهل بیت(ع) اذعان داشت: به نظر می رسد آقای درویش که پیش از این سابقه درخشانی در حوزه سینما، مخصوصاً سینمای دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشته بستر خوبی را برای به تصویر کشیدن تخیلات خود انتخاب نکرده است.

وی افزود: کربلا و واقعه عاشورا جای نمایش ذهنیات خود نیست. همه چیز این واقعه به صورت دقیق در کتب مربوطه روایت شده است و این موضوع جایی برای اشتباه باقی نمی گذارد. کار ما به کجا رسیده که فیلمسازان ارزشی ما به این سمت و سو کشیده می شوند و چنین آثاری می سازند!

عبدالرضا هلالی، مداح اهل بیت(ع) نیز خاطرنشان کرد: آقای درویش مبنای تاریخی ساخت این فیلم کجاست؟ و از کجا در آمده است؟ شما یک سند آوردی که پسر حر در شام و کوفه بوده من دست شما را می بوسم! نکته بعد هم نشان دادن چهره شخصیت هایی است که آرمان های ما هستند! چهره ایی که همه جوانمردان و شهدای عالم به جایگاهش غبطه می خورند.
 

سید علی ضیا، یکی از مجریان صدا و سیما طی پیامی به کارگردان فیلم رستاخیز گفت: آقای درویش! راست و حسینی اگر دلتان نیست که برای امام حسین (ع) فیلم بسازید، خب نسازید. خیلی راحت بگویم، امام حسینِ (ع) ما به اندازه کافی غریب هست؛ دیگر به غربتش اضافه نکنیم.

وی افزود: مردم کشور ما به حادثه کربلا و بلاهایی که برای امام حسین (ع) اتفاق افتاد، کاملا آگاهند؛ آن وقت ما مسائلی را روایت می کنیم که برای مردم چیزهای غریبی هستند.
 

* ضعف رستاخیز از نگاه منتقدان سینما

بسیاری از منتقدان فیلم نیز در خصوص مشکلات فنی این فیلم صحبت کرده و به اظهار نظر پرداخته اند که بخشی از این اظهار نظرها در زیر آمده است:

مهرزاد دانش: مقدمه‌ بیش از حد طولانی و خسته‌کننده‌ داستان، ناتوانی در پرداخت فضاهای جنگی کربلا، ضعف مفرط شخصیت‌پردازی، تحریف‌های آشکار تاریخی، شعارزدگی پررنگ در بیان ایده‌ها و آرمان‌ها، جلوه‌های ویژه‌ زمخت و از فیلم بیرون‌زده، دیالوگ‌های ساده‌انگارانه و کلیشه‌ای، پایان‌بندی سردستی و … از جمله عواملی هستند که فیلم را به سقوطی فاجعه‌بار کشانده‌اند. رستاخیز نمونه‌ دیگر است از حیف و میل کردن سرمایه و ایده و زمان و بسیاری دیگر از بضاعت‌ها و ظرفیت‌ها در مسیر پرانحطاط «سینمای فاخر».

مسعود ثابتی: داستان فیلم از ساعت دومش شروع می‌شود و فیلم‌ساز چنان روی آشنایی مخاطبان با شخصیت‌های داستانش حساب کرده که هیچ نیازی برای زمینه‌چینی و شخصیت‌پردازی ندیده است. فیلم حتی یک صحنه‌ شمشیربازی معمولی هم ندارد و همه‌ صحنه‌های اسب‌سواری‌اش در لانگ‌شات یا کلوزآپ می‌گذرد؛ یعنی کارگردان آسان‌ترین شیوه را انتخاب‌ کرده است. شمایل شخصیت‌های بزرگ مذهبی در فیلم چنان معمولی تصویر شده که بیش‌تر از آن‌ها اسطوره‌زدایی می‌کند و تصویر مثالی آن‌ها در ذهن مردم را می‌شکند.

علی شیرازی: برخی انتخاب‌های غلط نظیر بازیگر نقش عباس بن علی (ع) به فیلم لطمه زده و نشان می‌دهد که فیلم‌ساز بر اهمیت نوع حضور و بازی چنین کاراکتری که تماشاگر اطلاعات زیادی را درباره‌ او از این‌جا و آن‌جا اندوخته، واقف نبوده است.

محمدتقی فهیم: رستاخیز اثری شکوهمند از نقطه نظر جلوه‌های ویژه، طراحی صحنه، لباس، آکسسوار، گریم و حتی دکوپاژهای درست است. فیلمی که 150 دقیقه تماشاگرش را نگه می‌دارد و موجب می‌شود تا او از تکنیک‌های فیلم لذت ببرد. اساساً درویش سینماگر تکنیک است و در رستاخیز یک‌بار دیگر بر این توانایی خود صحه می‌گذارد ولی در روایت با مشکل بر می‌خورد، هیچ فصلی با دیگری ارتباط ارگانیک و دیالکتیکی برقرار نمی‌کند، مرتب سکانس‌ها جهش دارند و فرصت فکر کردن به تماشاگر نمی‌دهد.

درویش شمایل‌های خوبی از شخصیت‌های تاریخی تصویر کرده است در نگاه اول آدم علاقه‌مند می‌شود ولی با اندکی جلو رفتن مشکل روایت او را متوقف می‌کند. در واقع حس و حال انرژیکی ندارند تا جایی که علاقه‌مندان حضرت عباس (ع) به اندازه تعزیه‌ها هم دچار تغییر حالت نمی‌شوند و یا حر کمرنگ‌تر از پسرش جلوه دارد. دل را به اندازه نمی‌لرزاند و فکر را به حرکت در نمی‌آورد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا ، در کنار تمام این انتقاداتی که به فیلم رستاخیز شده است، برای جلوگیری از عواقب محتمل در زمان اکران این فیلم، باید از پخش صحنه های مربوط به چهره های مقدسات تشیع جلوگیری شود. همچنین عوامل این فیلم ضمن عذرخواهی از جامعه مسلمانان باید توضیحات لازم در خصوص این تابوشکنی را ارائه دهند.

مسئولان وزارت ارشاد نیز با توجه به شرایط حاکم در منطقه و تحرکاتی که در منطقه علیه مسلمانان و به خصوص شیعیان می‌شود باید نظارت دقیق‌تری بر پروانه ساخت و مجوز اکران چنین فیلم هایی که به ارتباط مستقیم با اعتقادات مسلمانان دارند، داشته باشند.

تجمع اعتراض‌آمیز هیئات مذهبی نسبت به ساخت و پخش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش در مسجد ارک تهران برگزار شد.

تجمع اعتراض‌آمیز هیئات مذهبی نسبت به ساخت و پخش فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش یکشنبه شب ۲۷ بهمن در مسجد ارک تهران برگزار شد.

در این مراسم که به همت هیئت محبان المرتضی(ع) و با حضور جمعی از هیئات مذهبی برپا شد حاج حسین سازور، حاج محمود ژولیده، حاج سید مجید بنی فاطمه، حاج مهدی سلحشور و فرج‌الله سحشور نیز حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم پس از مداحی سید مجید بنی‌فاطمه، حسین الله‌کرم از فعالان عرصه سیاست و رئیس کنونی شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله ضمن گرامیداشت سالروز شهادت جمعی از عزاداران حسینی در واقعه آتش‌سوزی مسجد ارک به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی این حادثه اشاره کرد و گفت: تمامی کسانی که در این ماجرا به دیدار سیدالشهدا(ع) نائل شدند انتخاب شده‌های خدا بودند و اینطور نبود که بگوییم در اثر اتفاق چنین سرنوشتی برایشان رقم خورده است.

الله‌کرم در ادامه به موضوع اعتراض علما و هیئات مذهبی به فیلم «رستاخیز» پرداخت و افزود: تحریفات و جسارت‌هایی که نسبت به خاندان اهل بیت (ع) در این فیلم صورت گرفته به هیچ وجه قابل اغماض نیست و این حرف‌های ما نقد نیست بلکه اعتراض است.

در ادامه این مراسم ‌حسین سازور، مداح اهل بیت ضمن تقدیر از حضور هیئات مذهبی در این مراسم گفت: ما برای اینکه بر اساس دیده‌های خود فیلم «رستاخیز» را نقد کنیم این فیلم را دیدیم و شما حق دارید به خاطر دیدن این فیلم به ما گله کنید ولی ما چاره‌ای جز این نداشتیم. فیلم را در ۲ بخش عینیت‌های فیلم و برداشت‌هایی که از این فیلم می‌‌شود می‌توان نقد کرد.

وی افزود: اولین و مهمترین مشکل «رستاخیز» نشان دادن ۵ تن از اهل بیت امام حسین (ع) است. در این فیلم چهره حضرت عباس (ع)، حضرت علی‌اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع)، حضرت مسلم (ع) و حضرت علی‌اصغر(ع) نشان داده شده است که چهره حضرت مسلم به صورت سخیفی نمایش داده شده است.

حسین سازور با اشاره به استدلال کارگردان این فیلم مبنی بر معصوم نبودن قمر بنی هاشم اظهار کرد: از امام راحل وقتی درباره آیت الله خوانساری سوال شد ایشان گفتند چرا از عصمت ایشان سوال نمی کنید آن وقت مقام معظم رهبری می‌فرمایند هزار نفر مثل من خاک پای قنبر غلام حضرت علی (ع) نمی‌شویم. حضرت ابوالفضل (ع) هنر خلقت خداست و نشان دادن او در فیلم درست نیست.

این مداح اهل بیت گفت: خدا می‌خواست حضرت ابوالفضل (ع) در عاشورا مخفی بماند. نشان دادن شجاعت حضرت ابوالفضل (ع) شوخی نیست. امام حسین (ع) خطاب به حضرت ابوالفضل (ع) می‌گوید جان من فدای تو ولی در فیلم اینگونه حضرت ابوالفضل (ع) نمایش داده می شود.

وی افزود: در همه جای تاریخ نوشته‌اند که حضرت قاسم ۱۳ ساله بود و به قدری زیبا بود که امام حسین (ع) قسمتی از چهره او را پوشاند اما حضرت قاسم در این فیلم جوانی بیست و چند ساله نشان داده شده است.

این مداح اهل بیت خطاب به احمدرضا درویش گفت: شما مقدسات ما را زیر پا له کردید. شما صدای ناموس خلقت، حضرت زینب (س) را در این فیلم پخش کردید. آیا حقیقت عاشورا اینگونه است؟ مقام عاشورا آنقدر بالاست که غلام امام حسین (ع) را به مقامی رساند که امام زمان (عج) ۱۴۰۰ سال است به او سلام می‌دهد.

وی در خصوص نحوه نمایش شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) در فیلم «رستاخیز» گفت: نحوه شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) سند مظلومیت امام حسین (ع) است اما درویش نتوانست این صحنه را به خوبی نشان دهد.

این مداح اهل‌ بیت در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات بزرگ این فیلم نمایش غلبه عشق مجازی بر عشق‌های حقیقی کربلا است. ما هیچ پیامی از این فیلم برداشت نکردیم در حالی که عاشورا ۳۰۰ پیام مختلف در خود دارد. ابعاد عرفانی و حماسی عاشورا که مقام معظم رهبری که بر روی آن تاکید دارند در این فیلم نشان داده نشده است.

وی افزود: درویش با بکارگیری عوامل سینمای خارجی در این فیلم به عوامل سینمایی ایرانی توهین کرده است. همچنین اسامی ارگان‌ها و افرادی را در پایان این فیلم آورده و آنها در ساخت رستاخیز دخیل دانسته است که این جفا به آنها است. در صحنه‌ای از فیلم می‌بینیم که اسبی که حاوی نامه‌ها است در دشت می‌دود و نامه‌ها را می‌برد. با ترویج خشونتی که از عاشورا در این فیلم نشان داده شد این برداشت می‌شود که پیام خشونت در حال گسترش در جهان است.

این مداح اهل بیت در اعتراض به فیلم «رستاخیز» بیان کرد: شما اگر می‌خواهید فیلم دینی بسازید بهتر است از افراد خبره در دین مشورت بگیرید. شما به موضع‌گیری‌های مراجع عظام بی‌اعتنایی کردید. جشنواره فجر نیز با این وجود به این فیلم سخیف چندین جایزه داد.

این مداح اهل بیت(ع) در پایان گفت: شما نمی‌توانید عشق یک بسیجی را در جنگ ۸ ساله دفاع مقدس نشان دهید آیا چگونه می‌خواهید از پله اول به پله صدم پا بگذارید و عشق عاشورا را نشان دهید.

در ادامه فرج‌الله سلحشور، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینما با انتقاد به ماهیت فعلی سینما گفت: هالیوود سینما را تعریف کرده است و ارکانی مانند انسان‌محوری، دروغ‌محوری و مادی‌گرایی را در آن پایه‌گذاری کرده است. هالیوود می‌خواهد با سینما به دنیا مسلط شود.

وی افزود: سینما و تلویزیون فرهنگ و سنت‌های گذشته ما را تغییر داده است. سینما وسیله‌ای است تا آمریکایی‌ها فرهنگ ملتها را بگیرند و فرهنگ صهیونیسم را القا کنند.

کارگردان سریال یوسف در ادامه اضافه کرد: قرار نیست درویش و هیچ کارگردان دیگر سینما در خدمت خدا، پیغمبر و امام حسین (ع) باشند. قرار است کارگردانها برای اینکه در راس باشند فیلم بسازند. متاسفانه ما این سینمای منحرف را پذیرفته‌ایم. دولت، مجلس، بزرگان، مداحان و حتی حزب‌اللهی‌ها این سینما را پذیرفته‌اند و برای همین نمی‌توان از درویش توقع داشت که برای ما فیلم بسازد.

سلحشور در ادمه گفت: اگر درویش می‌خواست حقیقت داستان عاشورا را نشان دهد به او می‌گفتند خلاقیت ندارد و طوطی‌وار فیلم می‌سازد. غربی‌ها خلاقیت را در تغییر واقعیت‌ می‌دانند. این فیلم تازه اول خط است. آنها با سینما خانواده‌های ما را از هم می‌پاشند و ناموس ما را به اینگونه که اکنون می‌بینید در خیابانها می‌کشند و حتی امام حسین (ع) را از ما می‌گیرند.

این کارگردان افزود: ما از قرآن تعریف‌هایی برای قصه‌نویسی و سناریونویسی درآوردیم و بر پایه آن سریال‌های یوسف، اصحاب کهف و مریم را ساختیم. به مسئولین نیز گفتیم بودجه در اختیار ما قرار دهید تا جریان فیلم‌سازی اسلامی را به راه بیندازیم اما مسئولان می‌گویند این کار ما نیست.

سلحشور در ادامه گفت: تهیه‌کننده سریال آمریکایی ۲۴ می‌گوید اگر ما رسانه ملی داشتیم تا امروز آمریکا و اسرائیل را نابود کرده بودیم. این حرف نشان می‌دهد که رسانه ملی هنوز در خدمت ما نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من ۳۶ سال روی سینما فکر کرده‌ام و به این نتیجه رسیدم اگر سینما درست شود همه آرزوی انبیا و شهدای ما محقق می‌شود. سریال یوسف ۶ سال است که پربیننده‌ترین اثر روی زمین است. ۴ میلیارد انسان «یوسف» را دیده‌اند و این نشان از تاثیرگذاری آثار هنری دارد.

------------------------

14 گاف اصلی فیلم سینمایی رستاخیز !

حجت الاسلام ثمری ۱۴ اشکال اصلی این فیلم را برشمرد .

حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری صاحب کتاب «شرح شمع» که روزنگار و تاریخ تحلیلی عاشورا با نگاهی بر یکصدو پنجاه مقتل متقدم و متاخر است، طی بیانیه ای به فیلم «رستاخیز» اعتراض کرد.

14 گاف اصلی فیلم سینمایی رستاخیز !

وجود کوه در صحرای کربلا !!

متن کامل این بیانیه عبارت است از:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه عاشورا صرفا یک حادثه و واقعه تاریخی نیست بلکه فرهنگ زندگی و سیره ى عملی دین مداری است.

در فیلم «رستاخیز» با نگاهی تک بعدی به عاشورا صرفاً به صورت شکلی و نه محتوایی پرداخته شده است. متاسفانه در بعد شکلی هم اشکالات مهمی وجود دارد که از آن جمله می توان به نمایش تصاویر امام زادگان واجب التعظیمی همچون حضرت قمر منیر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم و حضرت علی اصغر علیهم السلام اشاره کرد.

مگر نه این که حضرت علی اکبر اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله است؟ پس چهره رسول الله را به تصویر کشیده اند؟!!!

به نظر می رسد دشمنان اسلام که متوجه اثرپذیری مردم ما از نهضت عاشورا و حادثه کربلا شده اند، خواسته یا ناخواسته عده ای را اجیر کرده اند تا این فیلم ساخته شود و بعد هم به عنوان فیلم برتر در سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دهه فجر انتخاب شود.

لذا بر خود فرض دانستم تا در حوزه محتوایی به برخی از اشکالات عدیده فیلم مورد نظر اشاره کنم:

۱) عاشورا پیام های بسیاری در حوزه های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، دینی، جوانان، نوجوانان، زنان و پیران دارد که اصلا در این فیلم به هیچ یک از این پیام ها توجه نشده است.

۲ ) انگیزه قیام اباعبدالله علیه السلام مغفول واقع شده است. براى مثال اتفاقات عبرت آموز مدینه، سخنان امام کنار قبر پیامبر با عوام و خواص، وصیت امام، هیهات من الذله امام و… اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.

۳ ) نقش خواص که در اطراف امام به طمع حکومت جمع شده بودند دیده نمی شود.

۴) اتفاقات عبرت آموز مکه از قبیل طواف امام و سخنان ایشان مورد تحریف واقع شده است.

۵) به جانفشانی کوفیان غیرتمند و فداییان حضرت حسین علیه السلام به صورت خلاف واقع نگاه شده است و اثری از رشادت های آنان نیست. مردانی همچون محمدبن کثیر ، هانی بن عروه، عبدالله بن یقطر و طوعه؛ آن شیرزن شیعی وفادار.

۶) جناب مسلم فردی در زنجیر و سیاه چال با چهره ای کریه به تصویر کشیده شده است.

۷) به خیانت خواص تاثیرگذاری مثل شریح قاضی، عمر سعد، شمربن ذى الجوشن و… هیچ اشاره ای ندارد.

۸) حادثه تنبه حضرت حر کاملا تحریف شده و به شکلی مبهم و گنگ مطرح می شود.

۹) وقایع اتقاقیه کربلا مانند؛ خطبه های امام، چگونگی حال و هوای اصحاب، وقایع عصر، نیمه و شب عاشورا همگى تحریف شده و نامفهوم ارایه می شود.

۱۰) حوادث روز عاشورا نیز در این فیلم خلاف آنچه در مقاتل گفته شده به تصویر کشیده و تحریف شده است.

۱۱) نکته عجیب که در این فیلم نشان داده می شود، هنگام معرفی یاران امام حسین علیه السلام توسط قمر بنی هاشم ، عبدالله بن عمر ( فرزند خلیفه دوم ) درمیان اصحاب امام است!!!

۱۲) دلبری خواهر سلیمان بن سرد خزاعی از بصره تا کربلا و عاشورا از عبدالله بن حر، بخش قابل اعتنایی از این فیلم را به صحنه عشق بازی زمینی تبدیل می کند.

۱۳) نحوه شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام کاملاً تحریف شده است و هیچ انطباقی با تاریخ ندارد.

۱۴) نقش بی بدیل زنان به ویژه زنان اصحاب و اهل بیت پیامبر امحاء شده و هیچ اثری از اقدامات و نقش آفرینی شکوهمندانه آنان نیست.

خلاصه اینکه آن چه در این فیلم به عنوان حادثه عاشورا مطرح می شود با مفاهیم بلند و فرهنگ انسان ساز عاشورا هیچ گونه انطباقی ندارد وصرفا با بهره گیری از تکنیک های هنری جنگ و کارزاری به نمایش گذاشته می شود که هدف آن فقط خشونت است و کشتار.

علی ثمری _ بهمن ماه ۱۳۹۲ شمسی ، ربیع الثانی ۱۴۳۵ قمری

منتشرشده در محرم كربلا عاشورا
http://www.dl.yekmobile.com/yekmobile/4/ketab_www.YekMobile.com.jpg
     
 

مراقبات ماه رمضان
حجم: 1.2MB

دانستنی های ازدواج
حجم: 533KB

مناسک جامع جح
حجم: 478KB

6 کتاب از آیت الله بهجت
حجم: 3.20mb

در محضر آیت الله بهجت (ره)
حجم: 733KB

میزان الحکمه
حجم: 4.7MB

زیارت عتبات عالیات
حجم: 633KB


نرم افزار نور اسلام

حجم: 1.01mb

عشق در 3 نگاه
حجم: 354kb

برگزیده تفسیر نمونه
حجم: 3.02mb

عاشورا
حجم: 753kb

احکام پزشکی
حجم: 429kb

درمانگری با قرآن
حجم: 315kb

زنان در آخر الزمان
حجم: 341kb

اقتصاد در نهج البلاغه
حجم: 520kb

داستانهای اصول کافی
حجم: 511kb

تفسیر نور
حجم: 2.12mb

امیر قافله
حجم: 10.9mb

احادیث همراه
حجم: 633kb

مقالات شهید آوینی
حجم: 427kb

مناجات همراه
حجم: 377kb

تفسیر نمونه
حجم: 7.52mb

عطر عفاف
حجم: 407kb

احادیث همراه
حجم: 217kb

صفای باطن در پرتو رمضان
حجم: 206kb

قرآن
حجم: 17mb


نرم افزار الغوث

حجم: 5.24mb

خمس
حجم: 478kb

خمس پشتوانه بیت المال
حجم: 323kb

سوگندهای پر بار قرآن
حجم: 714kb

تجلی دوستی و دشمنی در عاشورا
حجم: 391kb

دانستنیهای برائت
حجم: 138kb

امام علی و نظارت مردمی
حجم: 207kb

جوان و فرهنگ و زندگی
حجم: 364kb

امر به معروف و نهی از منکر
حجم: 179kb

امر به معروف و نهی از منکر
حجم: 255kb

ساحل خوشبختی
حجم: 513kb

جوان و فرهنگ و زندگی
حجم: 227kb

 

جوان و فرهنگ و زندگی
حجم: 331kb 

ضرورت دین از نظر عقل
حجم: 221kb

ترجمه قرآن آیت الله مکارم
حجم: 687kb

iramazan
 iPhone, iPod Toch, iPad

جوان از نظر عقل و احساسات
حجم: 982kb
 

همراه نمونه
حجم: 6.88mb

دانستنیهای قرآنی
حجم: 311kbاعتکاف
حجم: 1.16MB

احکام جونان
حجم: 389kb

زندگی موفق
حجم: 314kbحج عمره
حجم: 208kb

ملاقات جوانان با صاحب الزمان
حجم: 277kb

جوانی و اخلاق در نهج البلاغه
حجم: 326kb


پرسش ها و پاسخ ها
حجم: 472kb

آنچه جوان باید بداند
حجم: 174kb
 

تفسیر المیزان
حجم: 14.1mbولایت فقیه
حجم: 225kb

دانستنیهای حجاب
حجم: 364kb

راز نماز
حجم: 179kb

 ازدواج موقت در اسلام
حجم: 167kb

دانستنیهای ازدواج
حجم: 553kb

زندگینامه امام خامنه ای
حجم: 2.19mb

دانستنیهای رمضان 1
حجم: 534kb

بهائیت
حجم: 564kb

رساله 10 مرجع
حجم: 3.62mb


قرآن کریم
حجم: 310kb


جامع الاحکام
حجم: 678kb

بهائیت در ایران
حجم: 178kb

چهل حدیث
حجم: 598kb

آداب الصلاة
حجم: 314kbپرتویی از اسرار حج
حجم: 219kb

مفاتیح الجنان
حجم: 795kb

نهج البلاغه
حجم: 717kb

دانستنیهای رمضان 2
حجم: 801kb

نرم افزار رمضانیه
حجم: 534kb

عفاف نماد هویت انسانی
حجم: 327kb

دانستنیهای روابط دختر و پسر
حجم: 279kb

تقویم اسلامی
حجم: 1.5mb

نهج البلاغه
حجم: 3.03mb

دانستنیهای راه هدایت
حجم: 373kb

زیارت حضرت عباس
حجم: 207kb

داستانهایی از شأن نزول قرآن
حجم: 410kb

29 جلد از کتب شهید مطهری

نهج البلاغه
حجم: 3.03mb

نرم افزار تعبیر خواب
حجم: 880kb

خورشید پنهان
حجم: 188kb

مناجات امیر المومنین
حجم: 556kb

دعای عهد
حجم: 428kb

ختم سوره یاسین
حجم: 841kb

مفاتیح الجنان
حجم: 795kb

آیت الکرسی
حجم: 91kb

فال حافظ
حجم: 299kb

زیارت عاشورا
حجم: 686kb

زیارت ال یاسین
حجم: 375kb

دعای سمات
حجم: 717kb


راهنمای جامع حرم مطهر
حجم: 140kb

دعای عرفه
حجم: 100kb

صحیفه سجادیه
حجم: 203kb


مفاتیح الجنان 3

حجم: 1.95mb

ضیافت الله
حجم: 3.42mb(باصدا)
حجم: 263kb(بدون صدا)

کتاب روزنه هایی از عالم غیب
حجم:
667kb

فضائل پنج تن
حجم: 1.75mb

دعای ندبه
حجم: 1.27mb


نرم افزار صلوات شمار
حجم: 184kb

 
با تشکر از سایت وزین شهید آوینی

 

منتشرشده در مقاله های معرفتی
یکشنبه, 28 مهر 1392 ساعت 12:37

دانلود خطبه غدیر

افسران - دو تا پوستر زیبا برای عید غدیر 92

منتشرشده در عترت

http://s5.picofile.com/file/8115029376/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7.jpg

موسسه نسیم وصال طرح درسها و پیکهای ویژه کودکان را تهیه و منتشر می کند.

تمام این ره توشه ها از سال 90 تا کنون را از لینک زیر دانلود کنید:

طرح درس کودک و نوجوان فاطمیه 91

طرح درس کودک محرم 91

پیک کودک رمضان المبارک 91

پیک کودک محرم 91 - ماکت کربلا

پیک کودک فاطمیه 91

طرح درس کودک محرم 90

طرح درس کودک رمضان المبارک 90

منتشرشده در توشه های تبلیغ
صفحه1 از2