دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 14:38

دانلود تمام قسمت هاي دكتر سلام

 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۹     یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۸     جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۷      شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۶      یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۵     جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۴     جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۳     جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۲        جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۱     یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۸۰     جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۹       جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۸     یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۷     سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۶       جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۵     جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۴    جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۳    جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۲    جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۱    جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۷۰     یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۹     جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۸    جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۷     جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۶    جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵    جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۴     جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۳     جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۲‌     جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۱‌    جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳
 
 
 فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰
فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۰      جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳
 
 
  فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹ 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۹     جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳
 
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸
 
فیلم طنز/ دکتر سلام ۵۸      جمعه ۵ دی ۱۳۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هشتم مجموعه «دکتر سلام» - بخش اول
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و هفتم مجموعه «دکتر سلام»     جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵:۰۰
 

فیلم طنز/ قسمت چهل و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت چهل و دوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هشتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و ششم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و پنجم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و سوم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی و یکم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت سی ام مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 فیلم طنز/ قسمت بیست و نهم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
فیلم طنز/ قسمت بیست و هفتم مجموعه «دکتر سلام»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قسمت هجدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»
 
 
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام
کلیپ/ بخش دوم قسمت هفدهم دکتر سلام         دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲
 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام 
کلیپ/ بخش اول قسمت هفدهم دکتر سلام        دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹
 
 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام 
کلیپ/قسمت شانزدهم مجموعه طنز دکتر سلام     چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
قسمت پانزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام»    چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت سیزدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دوازدهم مجموعه طنز «دکتر سلام» 
 
 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
 
 
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت هشتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت هفتم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
 
 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام» 
قسمت ششم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲ 
 
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت پنجم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 
 
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت چهارم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»   پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
 
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت سوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»    جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت دوم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»      پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 
 
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت اول طنز انتخاباتی «دکتر سلام»     جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۲
با تشكر از خبرگزاري دانشجو
snn.ir 
دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵:۰با
 
چهارشنبه, 14 اسفند 1392 ساعت 12:26

چه می کنن این بازیکنا !!

تصاویر متحرک دیدنی و جالب (5)

منتشرشده در سرگرمی
سه شنبه, 01 بهمن 1392 ساعت 16:32

استاد می شه از اول توضیح بدین....!!!

افسران - استاد میشه  از اول توضیح بدین....!!!

منتشرشده در سرگرمی
دوشنبه, 04 آذر 1392 ساعت 13:09

آخوند آمد و نیامد دارد!

برادر کوچک شهید مطهری می‌گوید: به آقای مطهری اشاره کردم و به راننده گفتم: مسافر مشهد ایشان است. تا این جمله را گفتم، با لهجه غلیظ فریمانی گفت: اوه! آخوند برای ما آوردی؟! آخوند آمد و نیامد دارد... یا ماشینم چپ می‌کند یا موتورش می‌سوزد!

حسن مطهری برادر کوچک شهید مطهری خاطره‌ای از برخورد استاد با راننده هتاک بیان کرده است:

تابستان سال 1339 بود. شهید مطهری یک هفته‌ای در فریمان بودند و بعد تصمیم گرفتند که به مشهد بروند تا از آنجا به تهران برگردند. اخوی بزرگ یک ماشین جیپ داشت. گفت بیایید با همین ماشین برویم. آقای مطهری قبول نکردند و گفتند چون گواهینامه ندارند با تاکسی برویم. من رفتم ببینم برای مشهد ماشین هست یا نه. آن زمان تاکسی هایی بود به نام پابدا که ساخت روسیه بود. من با یکی دیگر از اقوام به جایی رفتیم که محل سوار کردن مسافر بود. دیدیم یک ماشین برای مشهد ایستاده است. راننده این تاکسی پایش می‌لنگید به همین خاطر به «محمد لنگ» معروف بود. گفتم محمد آقا! یک نفر جا دارید؟ گفت: بله. زود بیایید می‌خواهیم حرکت کنیم. دو زن و یک مرد هم عقب نشسته بودند.

من آمدم منزل و با شهید مطهری به آنجا رفتیم. من به آقای مطهری اشاره کردم و به راننده گفتم: مسافر مشهد ایشان است. تا این جمله را گفتم، با لهجه غلیظ فریمانی گفت: «اوه! آخوند برای ما آوردی؟! آخوند آمد و نیامد دارد. اگر آخوند سوار کنم یا ماشینم چپ می کند یا موتورش می سوزد!». بلافاصله پشت ماشین نشست و راه افتاد و رفت. من و فرد همراهم که از این حرف او خیلی عصبانی شده بودیم، سریع سوار جیپمان شدیم و تعقیبش کردیم. وقتی به پمپ بنزین رسید و نگه داشت که بنزین بزند، تا از ماشین پیاده شد من از پشت سر گرفتمش و فرد همراه من او را کتک زد. راننده بیچاره دیگر بنزین نزد و از همانجا برگشت و به شهربانی رفت تا از ما شکایت کند. ما هم برگشتیم و رفتیم جای اول که آقای مطهری در آنجا منتظرمان مانده بود. ایشان تا ما را دید گفت: کجا رفتید؟ دعوا کردید؟ گفتیم: دیدید که چه گفت. آقای مطهری گفت: ما اینقدر در تهران از این حرف‌ها می‌شنویم ولی هیچ اعتنایی نمی‌کنیم. ما درباره اتفاقاتی که افتاده بود چیزی به ایشان نگفتیم.

بعد که به منزل رفتیم یک نفر از شهربانی آمد و به ما گفت که باید به آنجا برویم. به شهربانی که رسیدیم یک افسر آنجا بود که از شانس ما فردی مذهبی بود. با عصبانیت به ما گفت: چرا او را زدید؟ گفتیم: ما اخویمان را که روحانی است و می‌خواهد به مشهد برود، آوردیم سوار ماشین این آقا کنیم که او به اخوی ما اهانت کرد و او را سوار نکرد و گفت: من آخوند سوار نمی کنم و اگر آخوند سوار کنم ماشینم چپ می کند. افسر شهربانی به راننده گفت: این حرف ها چیست؟ تو باید هر مسافری را با هر تیپ و مرامی سوار کنی. آخوند باشد یا ارمنی! هر کس که باشد تو باید سوارش کنی. چرا این حرف را زدی؟ در این بین مرحوم مطهری که از جریان باخبر شده بود، آمد و از راننده عذرخواهی کرد. افسر نگهبان به راننده گفت: برو صورتت را بشوی و رضایت بده. راننده گفت: نه، من شکایت دارم. افسر نگهبان از ما هم پرسید: شما هم شکایت دارید؟ گفتیم: بله. وقتی راننده دید که مأمور شهربانی خیلی طرف او را نمی‌گیرد، از شکایت منصرف شد. مرحوم مطهری صورتش را بوسید و عذرخواهی کرد و بعد راننده رضایت داد. ما هم رضایت دادیم.

بعد افسر شهربانی به راننده گفت: برو و این آقا را به مشهد ببر. گفت: نه، نمی‌برم. اینها این بلا را سر من آورده‌اند حالا من این آقا را سوار ماشینم کنم؟! افسر گفت: نمی‌بری؟ گفت: نه. گفت: پس دیگر حق نداری در این خط کار کنی. راننده وقتی این را شنید مجبور شد که آقای مطهری را سوار ماشینش کند و به مشهد ببرد.

ما به برادرمان گفتیم حالا که این جریانات پیش آمده شما با این ماشین نرو. ممکن است اتفاقی بیفتد یا دوباره اهانتی به شما بشود که ایشان قبول نکرد و گفت: نه، می‌روم. مشکلی پیش نمی‌آید.

ده ـ پانزده روز بعد من می‌خواستم به مشهد بروم. دیدم همان راننده آنجا نشسته است. تا چشمش به من افتاد من را صدا زد و گفت: بیا کارت دارم. با خودم گفتم: حتما می‌خواهد تلافی کند. راننده گفت: آن آقایی که آن روز آوردی و سوار ماشین ما کردی، که بود؟ گفتم: برادرم بود. گفت: باز هم به فریمان می‌آید؟ گفتم: تابستان‌ها می‌آید. گفت: می‌خواهم دهانش را ببوسم، پایش را ببوسم. من بچه مسلمان هستم ولی از مسلمانی هیچ سرم نمی‌شود. 45 سال از عمرم گذشته، نه نماز خوانده‌ام، نه روزه گرفته‌ام و همه نوع عیاشی هم کرده‌ام. ولی نمی‌دانم این آقا در راه مشهد با من چه کار کرد که مرا از این رو به آن رو کرد. گفتم: برای چه؟ گفت: تا مشهد برای من صحبت کرد و مرا از این رو به آن رو کرد. 

بعد از چند روز زنگ زدم به برادرم و جریان را پرسیدم. گفت: ما که سوار تاکسی شدیم سر صحبت را با راننده باز کردم. اول که رویش را آن طرف کرده بود و اعتنا نمی‌کرد. کم‌کم که صحبت می‌کردم به حرف هایم توجه می‌کرد و نرم‌تر شد و به من نگاه می‌کرد. مدتی که گذشت به حرف‌هایم گوش می کرد.

به مشهد که رسیدیم، می‌خواستم با بقیه مسافرها پیاده شوم ولی او نگذاشت و گفت: حاج آقا بشین با شما کار دارم. نمی دانم چه اتفاقی افتاده، من حالت دیگری پیدا کرده‌ام. صحبت‌های شما اینقدر در من اثر کرده که نمی‌دانم چه کار کنم. حالا می‌خواهم بروم حرم امام رضا(ع) توبه کنم اما بلد نیستم. چه کار کنم؟ به او گفتم: برو به امام رضا بگو از این تاریخ من همه گناهانم را کنار گذاشتم و می‌خواهم روزه بگیرم و نماز بخوانم.

بعد آقای مطهری پشت تلفن گفت: شرش را شما به پا کردید، خیرش برای آن بیچاره بود!

به نقل از فارس نیوز

 

منتشرشده در حوزه علمیه