دوشنبه, 04 اسفند 1393 ساعت 12:39

السلام ای خواهر خوب حسین

By 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

لسلام ای دختر شاه نجف

السلام ای صابر صحرای طف

السلام ای چادر زهرا به سر 

السلام ای نور خورشید و قمر

السلام ای مقتدای عالمین

السلام ای خواهر خوب حسین

السلام ای کربلا در کربلا 

ای به ایمان برادر مبتلا

السلام ای چشم زیبا بین عشق

زینب کبری و زهرای دمشق

خواندن 7900 دفعه