جلسه کارگروه اقتصادی با حضورمدیران یکی از شرکت های دانش بنیان کشور

موسسه نسیم وصال در نظر دارد تا یک کار اقتصادی برای کسانی که در موسسه مارا یاری میکنند تشکیل دهد و برای دیر عزیزان هم صرفه ای داشته باشد

پست های مرتبط

پیام بگذارید