جلسه معاونت ها باموضوع ارائه طرح کارگروه رسانه.اقتصاد.اموزش.برگزارشد.

این جلسه در ابتدا با ارائه طرح معاونت رسانه در حوزه برگزاری دوره دوم سواد رسانه ایی برای مبلغین و ادامه برنامه حضور فعالان رسانه ایی و در حوزه معاونت تربیت با دو طرح ارائه برنامه آموزشی با تاکید بر نظرات رهبری و همچنین تصحیح برنامه اموزشی تربیتی ادامه پیدا کرد .

در ادامه کارگروه اقتصادی برنامه خود را ارائه نمود و قرار شد پنج طرح اقتصادی اولویت دار کارشناسی گردد . در نهایت کارگروه تبلیغ در سه محور برنامه تبلیغ خود را در برنامه تبلیغ غدیر در روستاهای قم ، برنامه شاد غدیر در استان ایلام و همچنین برنامه محرم ایلام بررسی و دنبال گردد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید