جلسه معاونین ورایزنی درخصوص تبلیغ ماه محرم ۱۶ تیرماه ۹۹

این جلسه برای برگزاری یک تبلیغ متفاوت در ماه محرم با کرونا برگزارشده است تا برنامه های تبلیغی ماه محرم با بهترین کیفیت برگزار بشود

پست های مرتبط

پیام بگذارید