اختتامیه طرح مقدماتی تربیت مربی کودک

این دوره که توسط کارگروه تربیت مربی گروه تبلیغی نسیم وصال برنامه ریزی شده بود با حضور استاد زینعلی با محور اندیشه های مقام معظم رهبری تشکیل شد . این دوره در ۶ جلسه کارگاهی برنامه ریزی شده و داوطلبان با سرفصلهایی همچون خرد ورزی ، داستان گویی برای کودک ، داستان نویسی برای ۲۰ نفر از مبلغین ارائه گردید .

این دوره مقدماتی با تشکیل واحد پژوهش و واحد اجرایی به پایان رسید .

پست های مرتبط

پیام بگذارید